Banner

Financieel inzicht in onzekere tijden in de fruitteelt

27 juni 2022 | Door:  Arie van der Spek

De tijd gaat snel en de meeste fruitteeltbedrijven bereiden zich al weer voor op het plukseizoen 2022. Dit jaar kenmerkt zich door extra onzekerheden. Wat wordt de invloed van de oorlog in de Oekraïne op de afzet en prijsvorming? Wat zijn de gevolgen van de kostenstijgingen, zoals energie, op de liquiditeit van je bedrijf?  

Onzekerheid

Het kan je een gevoel van onzekerheid geven. Al is nog veel onbekend, toch kunnen cijfers je helpen richting te geven. De basis is een bijgewerkte administratie en dat kan tegenwoordig heel goed online. Als ondernemer kun je zo je verwerkte administratie raadplegen en overzichten bekijken. Dan is er actueel inzicht in de rekeningen die nog betaald moeten worden en de nog te ontvangen bedragen.

Liquiditeitsbegroting

Vanuit de bijgewerkte administratie kan een liquiditeitsbegroting gemaakt worden. Dit doe je door  voor de komende periode per maand de verwachte ontvangsten en betalingen in beeld te brengen. Deze begroting kan maandelijks worden bijgewerkt op basis van de daadwerkelijke ontwikkeling. Zo krijg je tijdig in beeld of er mogelijke liquiditeitstekorten ontstaan.

Oplossingen

Met een goede liquiditeitsbegroting heb je een basis om gericht oplossingen te zoeken als er een liquiditeitstekort ontstaat. Hierdoor kan je tijdig bijsturen en dat geeft een stuk (financiële) rust.  

Als het wenselijk is een verdere doorkijk naar de toekomt te maken kan ook een rentabiliteitsbegroting gemaakt worden. Op basis hiervan kunnen onderbouwde strategische keuzes gemaakt worden voor bijvoorbeeld investeringen.

Inzet specialisme

Voor het opstellen van begrotingen kunnen onze specialisten je goed ondersteunen. Neem contact met ons op via het dichtstbijzijnde kantoor. En wil je meer weten over onze dienstverlening in de fruitteelt? Kijk dan op Alfa Fruitteelt of bel je contactpersoon bij Alfa.

Arie van der Spek

Arie van der Spek

Klantbeheerder

088 2532008 | avdspek@alfa.nl


Meer over Arie