Banner

Wat is een rekening-courant en wat kan ik ermee?

18-03-2019 | Door:  Eline Blaakmeer

Het komt regelmatig voor dat er over-en-weer (kleine) bedragen worden overgeboekt tussen de holding en de werkmaatschappij, of tussen de onderneming en de directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) om een aankoop te bekostigen. Dit kan voor korte tijd zijn, maar ook voor langere tijd en het kan gaan om grote bedragen of kleine bedragen.

Wat is een rekening-courant en wat kan ik ermee?

Het komt regelmatig voor dat dat er over-en-weer (kleine) bedragen worden overgeboekt tussen de holding en de werkmaatschappij, of tussen de onderneming en de directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) om een aankoop te bekostigen. Dit kan voor korte tijd zijn, maar ook voor langere tijd en het kan gaan om grote bedragen of kleine bedragen.

Wanneer er onderling regelmatig bedragen worden overgeboekt is het verstandig om een rekening-courant overeenkomst op te stellen. Met de rekening-courant overeenkomst leg je (mits goed opgesteld) schriftelijk vast dat alle geldvorderingen en geldschulden die de holding en de werkmaatschappij of de DGA over-en-weer op elkaar hebben automatisch worden verrekend.

Waarom een rekening-courant overeenkomst?

Bij een rekening-courant rekening behoeft er fiscaal bezien geen rente berekend te worden wanneer het saldo niet boven het bedrag van €17.500,- uit komt. Komt het saldo boven dit bedrag uit dan moet er over het gehele bedrag een zakelijke rente worden berekend. De hoogte van de zakelijke rente kan in een rekening-courant overeenkomst worden vastgelegd.

Wanneer er aflossingsvrij een bedrag van onder de € 17.500 wordt ‘voorgeschoten’ maar dit bedrag voor een lange tijd wordt uitgeleend is er onder omstandigheden geen sprake van rekening-courant maar van een lening. Bekijk hier waarom het verstandig is om geldleningen schriftelijk vast te leggen.

De zakelijkheid van een overeenkomst

Het is niet alleen verstandig om een rekening-courant overeenkomst op stellen om duidelijkheid te creëren tussen partijen onderling maar ook omdat de fiscus streng controleert op misbruik. Over het algemeen genomen is de fiscus minder streng bij een rekening-courant dan bij een lening. Zoals gezegd is het bij de rekening-courant van belang dat de rente zakelijk is. Is dit niet het geval, dan kan dit tot gevolg hebben dat er correcties en/of naheffingsaanslagen plaatsvinden. Er is dan immers (onbelast) geld onttrokken van de onderneming. Ook in geval van faillissement van één van de partijen kan het problemen opleveren als er geen rekening-courant overeenkomst is opgesteld. De curator kan dan stellen dat er onterecht bedragen over en weer zijn geboekt of ten onrechte is verrekend.

De rekening-courant en met name de lening wordt ‘zakelijk’ wanneer:

Vraag het Alfa

Wil je meer weten? Neem dan contact op met één van de juristen van Alfa of met je eigen Alfa-adviseur. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Eline Blaakmeer

Eline Blaakmeer

Juridisch adviseur

088 2533254 | eblaakmeer@alfa.nl


Meer over Eline