Banner

Moet een geldlening altijd schriftelijk worden vastgelegd?

9 januari 2019 | Door:  Joost Blom

Mensen lenen natuurlijk niet alleen geld bij een bank. Mensen lenen ook onderling van elkaar. Dit kan voor korte tijd zijn, maar ook voor langere tijd. Vaak wordt hiervan niets of heel weinig vastgelegd. Is dat eigenlijk wel verstandig of kun je beter toch de afspraken schriftelijk vastleggen?

Wat zegt de wet?

Het gebeurt regelmatig dat particulieren onderling geld uitlenen. Een bekend voorbeeld is de situatie dat ouders geld lenen aan hun kind voor de aanschaf van een woning. Indien er tussen particulieren, dus ook tussen ouders en kinderen, sprake is van een geldlening, regelt de wet een aantal zaken.

Een van de belangrijkste zaken die de wet regelt is de afspraak over rente. Er is namelijk bepaald dat de afspraken over rente altijd schriftelijk moeten worden vast gelegd. Leg je dus niet in een schriftelijke overeenkomst vast dat er een rente verschuldigd is, dan is er geen rente verschuldigd.

Het gaat zelfs zo ver dat als je bijvoorbeeld al een aantal jaar rente hebt betaald terwijl er geen schriftelijke overeenkomst is, je die betaalde rente terug kunt vragen van je geldschieter. Je moet niet alleen de verplichting tot het betalen van een rente opnemen, maar ook duidelijk de hoogte vastleggen. Doe je dat niet, dan geldt automatisch de wettelijke rente.

Moet je nog meer afspraken maken dan alleen de rente?

Ook om een andere reden is het van belang om een goede schriftelijke overeenkomst te hebben.

Indien namelijk niets is afgesproken over de terugbetaling, ben je als schuldenaar verplicht om de lening in zijn geheel terug te betalen binnen zes weken nadat de schuldeiser hierom vraagt. Zeker als je natuurlijk het geld hebt geleend voor de aankoop van een woning kan dit problematisch worden. Immers om bij een bank een financiering te regelen binnen zes weken, is tegenwoordig best een hele opgave.

Ook andere overeenkomsten schriftelijk vastleggen?

Los van het bovenstaande is het natuurlijk altijd belangrijk om afspraken onderling goed vast te leggen.

Een overeenkomst is weliswaar vaak al een overeenkomst als je het mondeling met elkaar eens bent, maar het is dan niet altijd duidelijk wat de afspraken precies zijn. Zeker als je dan een tijdje verder bent en er ontstaat tussen de partijen irritatie, kan dat vervelend uitpakken. De gang naar de rechter is dan snel gemaakt, met alle ellende en kosten van dien. En met een gang naar de rechter loop je altijd het risico dat de rechter er anders over denkt dan jij. De rechter heeft niets waar hij op terug kan vallen en zal het moeten doen met hetgeen jij zegt en hetgeen de tegenpartij zegt.

Kortom: ga je geld uitlenen? Leg je afspraken schriftelijk vast. Uiteraard geldt dit ook voor andere afspraken. Wees compleet en voorkom problemen achteraf. Vanzelfsprekend kunnen de juristen van Alfa je hierbij uitstekend helpen.

Joost Blom

Joost Blom

Senior juridisch adviseur

088 2532464 | jblom@alfa.nl


Meer over Joost