Wat betekent het pensioenakkoord voor ondernemers en dga’s?

4 februari 2020 | Door:  Arne de Beer

Kabinet, werkgevers en werknemers en de SER sloten vorig jaar een akkoord over een nieuw pensioenstelsel. De eerste stappen om de plannen te concretiseren zijn gezet. Wat betekent het pensioenakkoord voor jou als ondernemer of dga?

Ook voor jou belangrijk?

Het pensioenakkoord gaat in de eerste plaats over werknemerspensioenen. Dit raakt ook jou als werkgever. Daarnaast staan er maatregelen in die direct belangrijk zijn voor jou als ondernemer of dga. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om zelf een pensioen op te bouwen bij een pensioenfonds of de komst van een (verplichte) arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

Pensioenakkoord – veel verschillende maatregelen

Het pensioenakkoord bestaat uit een flinke lijst van verschillende maatregelen. Nog lang niet alles is uitgevoerd. Wel is de richting bekend waar het kabinet naartoe wil. Een stuurgroep gaat de plannen concreet maken. Daarna moeten er nog veel financiële hordes worden genomen. De ambitie is dat het nieuwe pensioenstelsel in 2022 af is.

Eerder stoppen volgens de cao

Cao-afspraken voor mensen met zwaar en onregelmatig werk gaan het mogelijk maken om tot drie jaar vóór de AOW-leeftijd te stoppen.

Fiscale boete op vertrekvergoedingen wordt beperkt

 Voor vergoedingen om eerder te stoppen geldt een fiscale strafheffing. Deze boete wordt tijdelijk geschrapt voor een bruto uitkeringsbedrag tot ongeveer 21.000 euro per jaar. De vergoeding mag dan niet eerder ingaan dan drie jaar vóór de AOW-leeftijd. Als werkgever betaal je straks alleen nog een boete voor de vertrekvergoeding boven dit bedrag. De regeling gaat gelden van 2021 tot en met 2025. Het wetsvoorstel is in de maak.

Eerder stoppen met fiscaal verlofsparen

Het is voor werknemers nu al mogelijk om fiscaal te sparen voor verlof. Deze mogelijkheid wordt verruimd naar 100 weken. Werknemers en ook dga’s kunnen dit benutten om eerder met pensioen te gaan. Ook dit wetsvoorstel is in de maak. Beoogde ingangsdatum is 1 januari 2021. 

AOW-leeftijd stijgt minder snel

Vroeger was alles eenvoudig: vanaf 65 jaar kreeg je AOW. Die tijden zijn voorbij. De leeftijd waarop je voor het eerst AOW krijgt (de AOW-leeftijd) is nu afhankelijk van de statistische levensverwachting. De tijdens de crisis ingezette verhoging van de AOW-leeftijd wordt afgeremd. Tot en met 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd in stappen door naar 67 jaar in 2024. De wijziging is al op 1 januari 2020 ingegaan. Ben je dus inmiddels rond de AOW-leeftijd, dan merk je hiervan direct effect.

Als je nog lang niet aan je AOW toe bent, is er ook een verandering. Vanaf 2025 gaat gelden dat één jaar stijging van de levensverwachting voor acht maanden doortikt in de AOW-leeftijd. Deze wijziging moet nog in een wetsvoorstel worden geregeld. Wil je dit voor jezelf alvast concreter maken? Vul dan je geboortedatum hier in. Houd er rekening mee dat je werkelijke AOW-leeftijd na 2025 nog niet bekend is.

Pensioenuitkering: 10% vooruitbetalen

Werknemers (onder wie dga’s) mogen straks maximaal 10% van de waarde van het opgebouwde pensioen ineens opnemen op de pensioeningangsdatum. De mogelijkheid om 10% van de waarde op te nemen gaat ook gelden voor lijfrenten. Ondernemers en dga’s krijgen hiermee meer ruimte voor een optimale financiële planning. Het wetsvoorstel wordt binnenkort ingediend, met de bedoeling dat dit vanaf 1 januari 2021 mogelijk wordt.

Vrijwillige pensioenverzekering zelfstandigen

Er komt een mogelijkheid dat zelfstandigen zich vrijwillig aansluiten bij de pensioenregeling in de sector. Het maakt daarbij niet uit of ze eerder als werknemer hebben deelgenomen.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het kabinet wil een volksverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Op die manier worden ook de risico’s die veel zzp’ers lopen op een voor hen betaalbare manier gedekt. Niets nieuws onder de zon, zo lijkt het. In de periode van 1998 tot 1 augustus 2004 hadden we al zo’n volksverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz). De wettekst hoeft alleen maar te worden afgestoft en opgepoetst.

Afschaffen doorsneepremie/reëel pensioencontract vervangt uitkeringsovereenkomst

Pensioenfondsen werken met doorsneepremies. Iedereen betaalt dezelfde leeftijdsonafhankelijke premie voor dezelfde pensioenopbouw. Rekentechnisch zou de premie voor een oudere werknemer juist hoger moeten zijn. Doorsneepremies laten jongere werknemers dus meebetalen aan de pensioenen van oudere werknemers. Dit systeem gaat veranderen. Jongeren (tot 40 jaar) betalen straks niet meer mee aan de pensioenen van ouderen. Voor werknemers boven de 40 die jarenlang die doorsneepremie hebben betaald dreigt nadeel. De bedoeling is om hen te compenseren. Hoe dat moet is een moeilijke vraag met een nog ingewikkelder antwoord. Deze maatregelen moeten nog worden uitgewerkt.

Daarnaast vervangen pensioenfondsen de uitkeringsovereenkomsten door een zogenoemd reëel contract. Er worden geen vaste pensioenuitkeringen meer toegezegd. Hierdoor zijn er minder hoge buffers voor pensioenfondsen nodig. Dit voorkomt pensioenkortingen bij (verdere) rentedalingen. Deze grote verandering in het pensioenstelsel is voor de meeste ondernemers en dga’s niet direct van belang. Wel indirect, als je als werkgever personeel in dienst hebt dat verplicht onder een pensioenfonds valt.

Dga-pensioen uitgefaseerd

Het dga-pensioen is flink op zijn retour. Veel dga’s hebben de afgelopen jaren hun pensioen afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting. Opbouw van (nieuw) pensioen in je eigen bv is niet meer mogelijk. Voor jou als dga is het daarom belangrijk om je oudedagsvoorziening op een andere manier in te vullen. De maatregelen uit het pensioenakkoord bieden mogelijkheden. Bijvoorbeeld omdat je AOW-uitkering eerder ingaat dan verwacht of omdat je straks 10% van je oudedagsvoorziening in één keer mag opnemen. Of om voor je pensioenopbouw vrijwillig aan te sluiten bij een pensioenfonds in je branche. Een financieel plan geeft je inzicht in wat er nodig is voor de toekomst. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Arne de Beer

Arne de Beer

Senior belastingadviseur vaktechniek

088 2531007 | adebeer@alfa.nl


Meer over Arne