Banner

Waardebepaling van je onderneming: hoe werkt dat?

2 april 2019 | Door:  Dion Tops

Ben je van plan je bedrijf te verkopen? Of overweeg je een ander bedrijf te kopen? Wellicht ben je geĆÆnteresseerd in wat de onderneming waard is omwille van bijvoorbeeld financiĆ«le planning en/of overdracht binnen de familie? In dit artikel gaan we verder in op hoe het bepalen van de waarde van de (aandelen van de) onderneming in zijn werk gaat.

Een methode die veel wordt gebruikt door waarderingsdeskundigen is een waardering op basis van vrije geldstromen. Deze methode wordt de discounted cash flow methode genoemd.

Waarderingsmethode bij waardebepaling van bedrijven

Het uitgangspunt van deze waarderingsmethode is dat de waarde van (de aandelen van) de onderneming kan worden uitgedrukt in de toekomstige verwachte vrije geldstromen naar de (aandeelhouders van de) onderneming. Des te groter de vrije geldstromen des te hoger de waarde.

Bij het bepalen van de verwachte vrije geldstromen dienen verschillende zaken onder de loep genomen te worden, waaronder de verwachte ontwikkelingen van de omzet, kosten, investeringen en het werkkapitaal. Deze verwachtingen kunnen niet zomaar uit de historie van het bedrijf afgeleid worden.

De marktomstandigheden van de onderneming spelen namelijk een belangrijke rol. Zo kan bijvoorbeeld een gewijzigd concurrentieveld ervoor zorgen dat de historische winstmarges niet meer representatief zijn voor de toekomst vanwege prijsdruk. Ook dient de strategie van de onderneming in overweging genomen te worden. Zo leidt een strategie gericht op marktaandeel veroveren doorgaans tot hele andere beslissingen en geldstromen dan een strategie gericht op marktaandeel handhaven.

De waarde van de onderneming wordt vastgesteld door de verwachte vrije geldstromen te verdisconteren naar hun waarde op dit moment, op basis van een rendementseis. De rendementseis weerspiegelt het risico van de (aandeelhouders van de) onderneming.

Het idee achter de vrije geldstromen verdisconteren op basis van de risico’s is dat geldstromen die verder in de toekomst liggen nú minder waard zijn, vanwege onzekerheid dat deze geldstromen ook daadwerkelijk gaan plaatsvinden. Factoren die van invloed kunnen zijn op de rendementseis zijn bijvoorbeeld macro-economische factoren zoals gevoeligheid van de onderneming voor een economische crisis of klimaatveranderingen, maar kunnen ook bedrijfsspecifieke factoren zijn.

Een voorbeeld van een bedrijfsspecifiek risico is wanneer de onderneming sterk afhankelijk is van één persoon binnen de organisatie. Mocht deze persoon bijvoorbeeld ziek worden, dan heeft dat veel impact op de bedrijfsvoering. Het verkleinen van de bedrijfsrisico’s kan dus de waarde van de onderneming verhogen!

Daarnaast speelt de schuldpositie van het bedrijf ook een rol in de waarde. Zo brengen rentedragende schulden bijvoorbeeld belastingvoordelen met zich mee, omdat de rentelasten in mindering gebracht kunnen worden op de belastbare winst. Aan de andere kant brengen schulden ook risico’s met zich mee, namelijk betalingsverplichtingen.

Al met al, de schuldpositie optimaliseren kan leiden tot een hogere ondernemingswaarde. Wel is het zo dat hoe hoger de schuldpositie, des te minder van de ondernemingswaarde overblijft voor de aandeelhouder.

Subjectieve uitkomst van waardebepaling

Tot slot: belangrijk om te beseffen is dat de waarde van (de aandelen van) een onderneming altijd deels gebaseerd is op aannames die de waarderingsdeskundige in kwestie maakt. Om die reden spelen inzichten van zowel de waarderingsdeskundige als de ondernemer(s) een belangrijke rol. Dit houdt tevens in dat een waardering altijd een subjectieve uitkomst geeft. Bovendien is de waarde niet gelijk aan de prijs die uiteindelijk betaald wordt. De prijs komt tot stand via onderhandelingen en is ook mede afhankelijk van vraag en aanbod in de markt.

Vraag het Alfa Consultants

Heb je vragen of hulp nodig bij een waardering van een object of bedrijf, bijvoorbeeld in het kader van een overdracht? Neem dan contact op met de waarderingsdeskundigen van Alfa Consultants. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 088 2533300 of stuur een e-mail naar consultants@alfa.nl.