Banner

Waar is een chauffeur woonachtig in het buitenland en werkzaam bij Nederlandse werkgever verzekerd?

9 november 2022 | Door:  Patricia ter Haar

Een internationale chauffeur rijdt voor zijn werkzaamheden vaak door verschillende landen.
Hij zal zich daarbij niet realiseren dat hij, omdat hij ook werkzaamheden in al die landen verricht, wellicht ook in al die landen sociaal verzekerd is. Omdat dit niet wenselijk is, is Europees geregeld waar in dit soort situaties iemand verzekerd is. Controle op deze regelgeving was tot op heden lastig maar door de verplichte invoering van de landcode in de tachograaf wordt dit een stuk gemakkelijker.

Oude Europese verordening

Als hoofdregel om te bepalen waar iemand sociaal verzekerd is, geldt dat een werknemer verzekerd is in het land waar hij zijn werkzaamheden verricht.
Onder de oude Europese verordening was er voor beroepschauffeurs een uitzondering gemaakt; zij waren, als ze in meerdere landen werkten, toch verzekerd in het land waar de werkgever gevestigd was, tenzij ze 70 procent in het woonland werkzaam waren.

Nieuwe Europese verordening

Onder de nieuwe Europese verordening is bovenstaande uitzondering vervallen.
Nu zal de in het buitenlandse wonende chauffeur in zijn woonland verzekerd zijn als hij daar ook een substantieel deel (tenminste 25 procent) van zijn werkzaamheden verricht. Verricht hij geen substantieel deel van zijn werkzaamheden in zijn woonland, dan is hij verzekerd in het land waar de werkgever is gevestigd. Heeft de chauffeur meerdere werkgevers tegelijk, dan kan iets anders gelden.

Het is dus heel goed mogelijk dat chauffeurs, werkzaam voor een Nederlandse werkgever en woonachting in het buitenland, zonder het te weten, in Nederland sociaal verzekerd zijn!
Bij het ingaan van de Nieuwe Europese verordening in 2012 is er nog wel een overgangsregeling afgesproken voor dan al bestaande situaties. Deze overgangsregeling is echter al op 1 mei 2020 geëindigd.

Ach, hoe willen ze dat controleren dan?

Het is lastig te controleren of de chauffeur wel 25 procent van zijn tijd werkzaam is in het woonland . De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert de gegevens over waar de chauffeur verzekerd is.

De chauffeur die in meerdere landen werkt, moet zelf de aangewezen instantie in het land waar hij woont daarvan in kennis stellen. Deze instantie bepaalt dan welke wetgeving van toepassing is. Echter de werkgever is wel verantwoordelijk voor de juiste inhouding.
Blijkt op enig moment dat niet de juiste wetgeving is toegepast, dan kan dit gevolgen hebben voor de chauffeur bij het aanvragen van zorg of een uitkering. De chauffeur kan dan zijn werkgever alsnog aansprakelijk stellen en claimen dat de werkgever alsnog premies (eventueel met boetes) in het juiste land afdraagt. Het is dan maar de vraag of de onverschuldigde premies in het andere land kunnen worden teruggehaald.

Verplichte invoering landcode in de  tachograaf

Met ingang van 2 februari 2022 is het verplicht om bij het passeren van een grens de landcode van het land waarin gereden gaat worden, in de tachograaf te registeren. Het invoeren van de landcode moet op de grens of zo dicht mogelijk bij de grens plaatsvinden. Hierdoor kunnen de tachograafgegevens ook gebruikt worden door de arbeidsinspectie voor de beoordeling waar de chauffeur verzekerd is. Het is dan ook van belang zo spoedig mogelijk per chauffeur zijn verzekeringssituatie te bekijken.

Alfa helpt je graag!

Graag helpen onze adviseurs met de bepaling van de situatie voor jouw chauffeurs. Aarzel daarom niet om bij vragen contact met hen op te nemen.

Patricia ter Haar

Patricia ter Haar

Medewerker Vaktechniek

088 2531522 | pterhaar@alfa.nl


Meer over Patricia