Banner

Verduurzaming stuwt aantal bedrijfsovernames in de installatiebranche

12 april 2023 | Door:  Stephan de Groot

Alfa Consultants ziet het aantal overnames in de installatiebranche sterk toenemen. Deze ontwikkeling is niet los te zien van de sterkere bewustwording van Nederland op het gebied van duurzaamheid, in combinatie met de door de overheid genomen maatregelen rondom de energietransitie. Deze trend is zichtbaar voor zowel W- als E-installatiebedrijven. In dit artikel nemen de in de sector gespecialiseerde overnameadviseur Stephan de Groot en zijn collega Sarah Bopp je graag mee in de recente ontwikkelingen in de installatiebranche, beantwoorden we de vraag waarom juist in de installatiebranche het aantal overnames sterk toeneemt en bespreken we de kansen die een overname met zich meebrengen.

Recente ontwikkelingen

Volgens de meest recente cijfers van het CBS is het aantal overnames in de installatiebranche in 2022 met circa 30% toegenomen ten opzichte van 2021 terwijl het totale aantal bedrijfsovernames in Nederland “slechts” toenam met 16%. Dat het relatief hoge aantal overnames in de installatiebranche verband houdt met de energietransitie lijkt een ‘open deur’. Het aardgasvrij maken van bestaande woningen en gebouwen en de komende verplichting om panden uiterlijk 2030 te verduurzamen tot energielabel A zijn daarbij de belangrijkste aanjagers van de energietransitie.  

De belangrijkste trends die Alfa waarneemt is de zoektocht naar schaalvoordelen en de uitbreiding van de capaciteit. Door middel van uitbreiding door overnames kan een installatiebedrijf de stijgende overheadkosten, oplopende levertijden voor inkopen en sterke stijging van materiaalkosten beter opvangen. Daarnaast is het tekort aan gekwalificeerd hoogwaardig personeel naar verwachting in de komende jaren nog lang niet voorbij. Volgens recente ramingen kan het tekort oplopen tot wel 40.000 arbeidskrachten. Door middel van een overname wordt het personeelsbestand direct uitgebreid. Weliswaar komen bij een overname ook de bestaande klanten van een onderneming mee, maar de koper kan daarna wel selectief te werk gaan en zich richten op de beste klanten. Wat klanten betreft is dat wel de belangrijkste wijziging ten opzichte van het verleden: toen waren installatiebedrijven juist met name interessant vanwege service- en onderhoudscontracten en de daarmee gepaard gaande stabiele inkomstenstroom.

Waarom juist nu verkopen?

Als de vraag naar installateurs hoog is, zou je verwachten dat ondernemers daar nog van willen profiteren voordat ze hun bedrijf ter overname aanbieden. Aan de verkoperskant zien we tegelijkertijd een andere belangrijke demografische ontwikkeling: de vergrijzing. Daar komt bij dat een zekere “crisismoeheid” terug te zien is in gesprekken die wij voeren met ondernemers. Ook zien ondernemers in toenemende mate uitdagingen om plotselinge tussentijdse sterke kostenstijgingen door te belasten aan klanten. Daarnaast kan het voor een kleinere partij een grote uitdaging zijn om alle ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en productontwikkeling bij te benen. En laten we eerlijk zijn: veel kopers op de markt leidt ook tot een stijging van de overnamesom. Juist op dit moment is de vraag naar installatiebedrijven hoog. Zeker voor bedrijven met een specialisatie of een goede geografische positie. De aantrekkelijkheid van het bedrijf wordt daarnaast ook mede bepaald door bijvoorbeeld het type klanten (B2B of B2C) en de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand.

Welke partijen zijn op overnamepad?

Dat vooral de grotere partijen in de branche op overnamepad zijn zal geen verassing zijn. Tegelijkertijd hebben verkopers wel echt iets te kiezen in het type koper. Verkoop je jouw installatiebedrijf het liefst aan een familiebedrijf? Vind je het belangrijk dat de bedrijfsnaam blijft bestaan? Kies je voor een korte periode van overdracht, of wil je juist nog voor langere tijd verbonden blijven en mee blijven ondernemen? Al deze keuzes bepalen welke partij de meest geschikte koper is voor jouw bedrijf. Zonder volledig te willen zijn, zien we in de afgelopen jaren de volgende partijen relatief vaak terug als (potentiële) koper aan de onderhandelingstafel:

Mee op de stroom

Voor jou als ondernemer in de installatiebranche kan het een geschikt moment zijn om na te denken over jouw eigen toekomst binnen je onderneming. Alfa Consultants kent de installatiebranche goed en heeft veel ervaring op het gebied van fusies- en overnames in de sector. Alfa weet goed hoe de huidige marktwaarde van installatiebedrijven zich ontwikkeld. Mocht je eens willen sparren over de kansen en mogelijkheden voor zowel aan- als verkoop dan kun je contact opnemen met Stephan de Groot, overnameadviseur en specialist in de installatiebranche.

Wil jij je bedrijf verkopen? Denk aan deze 10 stappen!

Bekijk ons whitepaper met 10 stappen om je bedrijf verkoopklaar te maken!