Banner

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen in november 2019 open voor deelname

14 oktober 2019 | Door:  Henk Overbeek

De eerder dit jaar aangekondigde Subsidieregeling sanering varkenshouderijen is door de Europese Commissie recent goedgekeurd.

De regeling is op 11 oktober 2019 in de Staatscourant gepubliceerd waardoor geïnteresseerde varkenshouders zich kunnen voorbereiden op deelname. Varkenshouders die zelf aangeven te willen stoppen, worden door de subsidieregeling geholpen.

€ 180 miljoen beschikbaar voor warme sanering

Voor deze sanering was een bedrag van € 120 miljoen gereserveerd. In het kader van het klimaatakkoord is besloten om het subsidieplafond met € 60 miljoen te verhogen naar € 180 miljoen.

Daarnaast is er € 10 miljoen gereserveerd voor decentrale overheden, in het bijzonder de gemeenten, om de onvoorziene werklast (zoals intrekken vergunningen, aanpassing bestemmingsplannen en starten van herbestemmingsprocedures) te kunnen organiseren en faciliteren.

Doel van de regeling

Doel van deze regeling is het op korte termijn verminderen van (geur)overlast in veedichte gebieden. Dit wordt gerealiseerd door op varkenshouderijlocaties die geuroverlast geven de bestaande productie van varkens te beëindigen en de productiecapaciteit definitief en onherroepelijk uit de markt te halen. Daarmee wordt ook een bijdrage geleverd aan het verminderen van de stikstofuitstoot van de varkenshouderij.

Openstelling

Aanmelding voor de regeling kan vanaf 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020.

Alfa is dichtbij

Wil je meer weten over de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen? Neem dan contact op met het dichtstbijzijnde Alfa kantoor.