Banner

€ 120 miljoen beschikbaar voor beëindiging varkensbedrijven

1 mei 2019 | Door:  Henk Overbeek

In delen van Nederland is sprake van een verhoudingsgewijs grote concentratie van veehouderijbedrijven en een grote veedichtheid. Deze situatie is het gevolg van verplaatsing en concentratie van veehouderijbedrijven en schaalvergroting, vooral in de varkenshouderij. Door de concentratie van (intensieve) veehouderijbedrijven is er sprake van cumulatie van emissies van onder andere geur, fijnstof en ammoniak. Hierdoor kan er in bepaalde gebieden toch sprake zijn van (geur)overlast.

Sanering

Om de meest urgente geuroverlast door varkenshouderijen op korte termijn aan te pakken, heeft het kabinet besloten tot een warme sanering van varkenshouderijlocaties in veedichte gebieden, Dit zijn de concentratiegebieden Zuid en Oost zoals gedefinieerd in de Meststoffenwet. Voor deze sanering is een bedrag van € 120 miljoen beschikbaar.

Doel van de regeling

Doel van deze regeling is het op korte termijn verminderen van geuroverlast in veedichte gebieden. Dit wordt gerealiseerd door op varkenshouderijlocaties die geuroverlast geven de bestaande productie van varkens te beëindigen en de productiecapaciteit definitief en onherroepelijk uit de markt te halen.

Openstelling

Aanmelding voor de regeling kan vanaf 15 augustus 2019 tot en met 30 september 2019.

Alfa is dichtbij

Wil je meer weten over de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen? Neem dan contact op met specialist varkenshouderij Henk Overbeek.