Banner

Sociale en financiële impact van blauwtong

10 november 2023 | Door:  Hans de Bie

Begin september 2023 werd er blauwtong gesignaleerd in West Nederland wat zich daarna fors heeft uitgebreid en begin november is het einde nog niet in zicht.

Door veranderende weersomstandigheden zal de verspreiding iets afzwakken maar de experts verwachten nog steeds nieuwe besmettingen. Tot nu toe heeft een op de acht Nederlandse schapenbedrijven te maken met sterfte door blauwtong wat wordt ingeschat op 30.000 dieren. In totaal zijn inmiddels 3.500 tot 4.000 schapenbedrijven in Nederland besmet. Daarnaast wordt ook de rundveehouderij getroffen met een melkproductiedaling en sterfte van dieren als gevolg. De uitbraak van blauwtong heeft aan ruim 5500 runderen in Nederland het leven gekost. Op besmette bedrijven gaat ongeveer 1,2 procent van de dieren dood.

Schade

Vanuit de Nederlandse schapen- en geitenfokkersorganisatie (NSFO) wordt de schade voor de schapensector op 4,5 miljoen euro ingeschat. Tel je daar de kosten van Rendac en medicijnen bij op, dan loopt de schade aan het eind van 2023 richting de 10 miljoen euro. Dit is nog los van de extra arbeid die schapenhouders aan de dieren hebben besteed.

Bijna de helft (45 procent) van de besmette bedrijven verloor minstens een vijfde van de koppel. NSFO verwacht dat ook de vervolgschade groot zal zijn, ooien zijn later gedekt en het virus heeft impact op de worpgrootte.

Ondersteuning

Naast de financiële schade van blauwtong is er natuurlijk ook de emotionele impact voor individuele veehouders. Sterfte van dieren heeft een grote emotionele impact en daar hebben we als Alfa ook oog voor. Onze adviseurs hebben een luisterend oor en gaan graag het gesprek aan om de impact te bespreken. Het kan tot financiële problemen leiden wat onze adviseurs inzichtelijk kunnen maken door het opstellen van rentabiliteits- en liquiditeitsbegrotingen. Van daaruit kan gezocht worden naar een mogelijke financieringsoplossingen.

Zoek je ondersteuning in de begeleiding? Neem dan contact op met een adviseur van het dichtstbijzijnde Alfa kantoor.

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans