Banner

Ondernemersvisie - waar kies je voor als melkveehouder?

31 maart 2020 | Door:  Jan Kappers

Als je alle krantenkoppen van de laatste tijd bij elkaar pakt, dan is er per saldo weinig positiefs te melden over de melkveesector. Politieke en maatschappelijke visies sturen meer aan op de beloning van beheersdaden (natuur) en kringlooplandbouw, waarbij productie meer in balans wordt gebracht middels het opbrengend vermogen van de grond. Terwijl de sector juist mondiale kansen ziet binnen het voedselvraagstuk met extra afzetmogelijkheden, wil de politiek naar een kringlooplandbouw toe, waar er in feite minder ruimte is voor groei in ‘eenheden product’, maar meer in mogelijke toegevoegde waarde.

Wat doet het bovenstaande met je?

Het bovenstaande kan je positieve of negatieve energie opleveren. Zie je bovenstaande ontwikkelingen als een kans, of zie je ze als bedreiging? Wat is jouw visie op de sector, waar wil je naartoe bewegen met je bedrijf? Er zijn legio mogelijkheden:

Hoe sta je er zelf in?

Ben je nog voldoende gemotiveerd als ondernemer ondanks de politieke ontwikkelingen? Wat straal je uit naar je partner en je gezin? Per saldo wordt mogelijk nu wel het meest van jouw leiderschapskwaliteiten gevraagd in deze roerige tijden. Het gezegde ‘De ‘vent’ maakt de tent’ wordt zo nog belangrijker. Heb je een plan en kun je dit vertalen naar alle betrokkenen (leveranciers, banken en toeleveranciers) binnen je bedrijf, met als doel de ondernemersdoelstelling te omarmen?         

Benchmark

Het goede nieuws: de sector kan nog slimmer gebruikmaken van data en kennis van ketenpartijen en ook met minder verlies aan mineralen werken. Dat geeft feitelijk minder milieudruk en de winstgevendheid verbetert. Cijfers uit de database van Alfa laten hierbij nog steeds grote verschillen tussen bedrijven zien.

Wordt veranderen positief beloond?

80% van de bedrijven die tot de 25% beste bedrijven behoren wat betreft kostprijs, werkt ook het meest efficiënt. Deze efficiëntie is feitelijk gericht op de vertaling van voer naar melk, met goed ruwvoer als basis en verhoudingsgewijs een laag krachtvoerniveau in relatie tot de productie per koe. In de kern is dat plat gezegd ook het belangrijkste proces in het melkveebedrijf, waarbij de koe dit duurzaam kan blijven continueren. Als je dat goed in de vingers hebt, vertaalt zich dat in plezier, een goede diergezondheid, een positieve geldstroom, voldoende inkomen en een ruime marge.

Toekomstgerichte ondernemers vragen zich periodiek af of de tactische overwegingen juist zijn:

Het antwoord op deze vragen helpt om je strategie te beoordelen en te bepalen of de huidige koers de juiste is. Operationeel vraag je je als ondernemer elke dag af wat er beter kan, met als doel binnen het gehele bedrijfsproces de verliezen te beperken en de toegevoegde waarde te verhogen.

Van strategie naar doelstellingen

Het is dus de kunst om in de juiste flow van veranderen en belonen te komen, waardoor veranderingen in de kern geen energie kosten, maar juist energie opleveren. Daarbij moet je voor ogen hebben waar je je naartoe wilt ontwikkelen en waar je ‘super’ enthousiast over kunt zijn. Het is dan belangrijk om te weten waar je vandaag staat en welke stappen nodig zijn om jouw doelen te bereiken en dit geheel te vertalen naar een goed onderbouwd plan. Jouw strategisch plan gaat nog meer leven als je dat vertaalt naar jaarlijkse doelstellingen, die je in beeld brengt met Bas Melkvee Plus. Met Bas Melkvee Plus houd je grip op de langeretermijndoelen in relatie tot het oorspronkelijke plan. Een strategisch plan aanpassen in de tussenliggende jaren is daarbij een dynamisch onderdeel van de reis naar jouw doelstelling. Het geeft houvast en focus op de ondernemersdroom die jij voor ogen hebt.

Alfa Accountants en Adviseurs wil je graag leren kennen als mens en ondernemer, en jou adviseren over – en ondersteunen bij – het waarmaken van die droom.

Jan Kappers

Jan Kappers

Bedrijfskundig adviseur

088 2533062 | jkappers@alfa.nl


Meer over Jan