Banner

Nieuwe wet Minimumuurloon kan behoorlijk wat impact hebben

5 oktober 2023 | Door:  Patricia ter Haar

Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd en verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen. Er geldt vanaf dat moment een vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder ongeacht het aantal werkuren per week. Voor werknemers onder de 21 jaar blijven minimum jeugd(uur)lonen gelden. De wijziging naar uurlonen kan in veel sectoren tot forse loonstijgingen leiden.

Situatie voor 1 januari 2024

Tot 1 januari 2024 is het minimumuurloon gebaseerd op de standaard werkweek die in de sector of bij de werkgever van toepassing is. Werkt de werknemer standaard 40 uur per week, dan heeft hij daardoor een lager uurloon dan wanneer er een werkweek van 36 uur binnen de sector of bij de werkgever van toepassing is. Zie hieronder voor een vergelijkend overzicht van de verschillende uurlonen per 1 januari 2024. Voor een volledig overzicht per 1 juli 2023 zie  deze publicatie.

Situatie na 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 wordt aan deze situatie een einde gemaakt en ontvangt iedereen hetzelfde uurloon. Het nieuwe minimumuurloon is gerelateerd aan een werkweek van 36 uur. Dit betekent dat voor een werknemer die nu al 36 uur per week werkt, niets wijzigt behalve de gebruikelijke indexatie die 3,74 procent bedraagt per 1 januari 2024.

Werkt een werknemer, in de sector of bij de werkgever, echter meer dan 36 uur per week, dan gaat hij een veel hoger loon ontvangen. Zie hieronder voor een vergelijkend overzicht tussen het percentage verhoging tussen het minimumloon per 1 januari 2024 en het minimumloon per 1 juli 2023.

Aanpassen afspraken

Voor werkgevers met een standaard arbeidsduur van meer dan 36 uur per week, geldt dat zij rekening moeten houden met een behoorlijke stijging van de lonen indien zij werknemers in dienst hebben die nu om en nabij het minimumloon verdienen. Alle binnen de onderneming geldende loontabellen (zowel CAO tabellen als eigen tabellen) zullen opnieuw moeten worden beoordeeld. Niet alleen om te zorgen dat werknemers niet onder het minimumloon worden betaald, maar ook om de onderlinge samenhang tussen functiegroepen te bepalen. Bijvoorbeeld als functiegroep A is gebaseerd op het minimumloon en functiegroep B niet. Door deze aanpassing kan het zomaar zijn dat iemand in functiegroep A nu evenveel gaat verdienen als iemand in functie groep B.

Minimumloon bij jeugdigen

Voor werknemers jonger dan 21 jaar geldt een wettelijk minimum jeugdloon. Ook voor deze werknemer gaat gelden dat zij vanaf 1 januari 2024 een hoger loon gaan ontvangen als de gebruikelijke werkweek bij de werkgever meer dan 36 uur bedraagt. Wijziging van het uurloon als de werknemer jarig is, blijft op de dag van de verjaardag plaats vinden. Dit kan overigens op grond van Cao-afspraken anders zijn.
Uitgaande van de minimumjeugdlonen per 1 januari 2024 ziet de procentuele verhoging er als volgt uit:

Heb je vragen over dit bericht of wil je weten wat de consequenties zijn voor jouw onderneming? Neem dan contact op met onze adviseurs. Ze staan je graag te woord!

Patricia ter Haar

Patricia ter Haar

Stafadviseur Vaktechniek en Compliance

088 2531522 | pterhaar@alfa.nl


Meer over Patricia