Banner

Meld je aan voor de nieuwe kleineondernemersregeling!

3 april 2019 | Door:  Harm-Jan de Boer

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe kleineondernemersregeling. Aanmelden is nodig omdat de regeling per 2020 wordt gewijzigd. Als je al vanaf 1 januari 2020 gebruik wilt maken van de nieuwe regeling, zorg dan dat je vóór 20 november 2019 bent aangemeld.

Oude versus nieuwe kleineondernemersregeling

Onder de huidige kleineondernemersregeling geldt dat je geen btw hoeft af te dragen als er op jaarbasis niet meer dan € 1345 aan btw is verschuldigd. Moet je meer btw afdragen, maar niet meer dan € 1883, dan krijg je een korting. Onder de nieuwe kleineondernemersregeling geldt er een btw-vrijstelling als je omzet op jaarbasis niet meer bedraagt dan € 20.000. De per saldo af te dragen btw is dus niet meer van belang. Er wordt voortaan alleen nog maar naar de omzet gekeken. Wil je meer weten over wat wij hierin kunnen betekenen? Lees over btw-advies van Alfa

De nieuwe regeling

Als je onder die omzetdrempel blijft, breng je geen btw meer in rekening en hoef je geen aangifte meer te doen. Ook kun je geen btw meer in aftrek brengen. Als je je eenmaal hebt aangemeld, dan zit je tenminste voor drie jaar vast aan de nieuwe regeling.

Ook rechtspersonen!

De nieuwe regeling staat ook open voor rechtspersonen, zoals bv's, verenigingen en stichtingen. Dit is onder de huidige regeling niet het geval.

Let op! Als je nu al - op grond van de huidige kleineondernemersregeling - een ontheffing hebt van je administratieve verplichtingen, hoef je je niet aan te melden. De fiscus gaat er namelijk vanuit dat je in dat geval ook de nieuwe regeling wilt toepassen en stuurt jou hierover een brief. Daarin staat ook wat je moet doen als je de nieuwe regeling juist niet wilt toepassen.

Wil je meer weten over de nieuwe kleineondernemersregeling, neem dan contact met ons op. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Harm-Jan de Boer

Harm-Jan de Boer

Btw specialist

088 2531000 | hdeboer@alfa.nl


Meer over Harm-Jan