Banner

Nieuwe vorm SDE+-regeling biedt meer kansen

27 mei 2019 | Door:  Chris Boers

De overheid gaat de SDE+-regeling veranderen. Nog altijd is de insteek het klimaat te verbeteren, maar de regeling is met ingang van 2020 breder van opzet. Niet alleen ondernemers die duurzame energie produceren worden beloond, er is ook subsidie mogelijk voor innovaties die CO2 besparen. Die verbreding biedt kansen voor ondernemers in de tuinbouw.

De SDE+-regeling is populair onder het bedrijfsleven. Ook dit voorjaar deden weer veel ondernemers er een beroep op. De regeling stimuleert ondernemers met meerjarige exploitatiesubsidies hernieuwbare energie te gebruiken. Die subsidies zijn een vergoeding voor de onrendabele top van nieuwe technieken. Bedrijven die gecertificeerd groene energie leveren, kunnen voor een periode tot 15 jaar een exploitatievergoeding tegemoet zien. Die vergoeding kan flink oplopen. Een voorbeeld: een ondernemer die investeert in circa 250 zonnepanelen, kan rekenen op ongeveer 75.000 euro aan subsidie; een bedrag van 5.000 euro per jaar.
 

Zon-PV grootste groep

Zon-PV is verantwoordelijk voor verreweg het grootste aantal aanvragen. Van de 5.376 ingediende aanvragen dit voorjaar waren er 5.175 voor deze categorie. Dat aantal staat gelijk aan een budgetaanvraag van bijna 3 miljard euro, terwijl het totale budget voor de voorjaarsronde 5 miljard bedroeg. Goede tweede was biomassa (gas en warmte/WKK), met aanvragen ter waarde van 1 miljard.
 

CO2 beperken

Tot nu toe was de productie van hernieuwbare energie de insteek van de SDE+-regeling. Dat verandert met ingang van volgend jaar. Wat blijft, is de subsidie voor energieopwekking uit duurzame bronnen: zon, wind, biomassa, geothermie en water. Daar komen nu nieuwe technieken bij. De overheid beloont ook initiatieven die de uitstoot van CO2 en andere broeikassen beperken. Daarvan zijn er enkele die mogelijk voor de glastuinbouw interessant kunnen zijn:

Voortgang

De overheid is nu nog bezig de uiteindelijke nieuwe regeling vorm te geven. Dat betekent dat je in het najaar nog eenmaal de SDE+-regeling kunt gebruiken. Vanaf het voorjaar 2020 moet dan de SDE++-regeling in werking treden. In de tussentijd maakt de overheid nog bekend welke technieken definitief onder de nieuwe regeling gaan vallen. Je investeringen hoeven dus geen vertraging op te lopen: als je van plan bent iets te ondernemen op het gebied van hernieuwbare energie, kun je nog gewoon aanspraak maken op de bestaande regeling. Met ingang van 2020 komen daar dan de nieuwe technieken bij om CO2 te besparen.
 

Vergeet niet aan te vragen!

Bij Alfa merken we nogal eens dat telers niet alert zijn op het aanvragen van de
SDE+-subsidie. Dat heeft ongetwijfeld met het karakter van een exploitatiesubsidie te maken: je moet eerst investeren en de techniek in gebruik nemen, om pas later geld terug te krijgen voor je groene kWh’s . Aantrekkelijker zijn subsidies die direct worden uitgekeerd, zoals de MEI  en de EHG . Toch kan het een flink bedrag schelen op je investering. Dus heb je plannen in de richting van een SDE+-subsidie, laat ons het als eerste weten!
 
Chris Boers

Chris Boers

Sr. bedrijfsadviseur

088 2532450 | cboers@alfa.nl


Meer over Chris