Banner

Laat jouw voorlopige Wtl-berekening controleren

21 februari 2024 | Door:  Patricia ter Haar

Als je over 2023 recht hebt op voordelen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), dan ontvang je uiterlijk 15 maart een voorlopige berekening Wtl van het UWV. Laat de berekening controleren voor 1 mei 2024.

Momenteel ontvangen werkgevers van het UWV een overzicht waarop staat voor welke werknemers zij een tegemoetkoming krijgen over het jaar 2023: Loonkostenvoordeel (LKV), Lage inkomensvoordeel (LIV) of Jeugd-LIV. Het gaat om tegemoetkomingen per uur die zij ontvangen voor werknemers met een laag loon of voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Misschien heb jij inmiddels ook zo’n overzicht ontvangen. Het gaat om een voorlopige berekening. Daarop staat precies om welke werknemers, jaarlonen en verloonde uren het gaat in 2023.

Controleren van belang

Het loont de moeite de voorlopige berekening goed te laten beoordelen om te voorkomen dat je voordeel misloopt. Eventuele correcties moeten uiterlijk vóór 1 mei 2024 aan de Belastingdienst worden doorgegeven. Gebeurt dit niet tijdig, dan hebben aanpassingen geen invloed meer op het recht op voordelen. Op basis van de gegevens per 1 mei 2024 volgt uiterlijk op 31 juli 2024 een definitieve beschikking.

Alfa helpt graag

Maak je over 2023 aanspraak op Wtl-voordelen? Verzorgen wij jouw salarisadministratie en wil je dat wij de voorlopige berekening voor jou beoordelen? In dat geval verzoeken wij je de voorlopige berekening van het UWV naar ons door te zenden zodra je deze ontvangt. Wij zullen je vervolgens zo spoedig mogelijk berichten over onze bevindingen.

Patricia ter Haar

Patricia ter Haar

Medewerker Vaktechniek

088 2531522 | pterhaar@alfa.nl


Meer over Patricia