Banner

Koopkrachtverbetering maar ook lastenverzwaring

20 september 2023 | Door:  Arne de Beer

Hoe verbetert het kabinet de koopkracht? Heb je voordeel door een hoger kindgebonden budget, hogere arbeidskorting of huurtoeslag? Of juist nadeel door een lagere mkb-winstvrijstelling?

Traditiegetrouw draait het kabinet in het Belastingplan aan de knoppen van tarieven, heffingskortingen en toeslagen. Bedoeling is de koopkracht van alle burgers te ondersteunen. Voor iedereen is de situatie weer anders, maar hieronder noemen we de belangrijkste veranderingen.

Dit artikel is geupdatet op 30 oktober 2023. De update gaat over de wijzigingen van het Belastingplan door de Tweede Kamer.

Belastingtarieven box 1 stijgen licht

De belastingheffing over inkomen uit werk en woning wordt hoger:

Heffingskortingen gaan omhoog

Omdat deze heffingskortingen inkomensafhankelijk zijn, hangt het van jouw individuele inkomenssituatie af of je in 2024 voordeel hebt van de verhogingen.

Wat scheelt het netto?

We hebben een globale berekening van de koopkrachtondersteuning in box 1 gemaakt, om zo een indruk te krijgen waar we met het Belastingplan 2024 staan.

Mkb-winstvrijstelling gaat omlaag

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op de fiscale winst in de inkomstenbelasting. De mkb-winstvrijstelling voor ondernemers wordt per 1 januari 2024 verlaagd van 14 procent (2023) naar 13,31 procent. Door deze maatregel betaal je als ondernemer in de inkomstenbelasting vanaf 2024 meer belasting. Ondernemers met de hoogste winsten gaan er het meest op achteruit. De Tweede Kamer heeft gekozen voor een minder sterke verlaging dan het plan van het kabinet. Hiermee valt het fiscale nadeel voor het mkb nog wat mee.

Twee tarieven aanmerkelijk belang (box 2) vanaf 2024

De wijzigingen van het ab-tarief vanaf 2024 kwamen uit het belastingplan van vorig jaar, en waren dus al definitief. Na Prinsjesdag is besloten om het hoge box 2-tarief van 2024 van 31 procent verder te verhogen naar 33 procent.

Let op!

Dividenduitkeringen werken door naar de algemene heffingskorting vanaf 1 januari 2025. Er zijn ook andere fiscale gevolgen. Laat jouw adviseur berekenen of het écht voordelig voor je is om nu dividend uit te keren.

Belastingtarief box 3 gaat vanaf 2024 waarschijnlijk sterk omhoog

Het box 3-tarief voor 2024 stijgt nog harder dan gedacht. Voorgesteld was een verhoging naar 34 procent, dit wordt 36 procent (2024). Een tariefstijging van 4 procent ten opzichte van 2023. Per saldo is er dus een flinke lastenverzwaring voor vermogensbezitters.  De vrijstelling voor groen beleggen van 65.072 euro per partner (2023) gaat per 1-1-2025 omlaag naar 30.000 euro per partner.

Toeslagen wijzigen ook

Minimumloon verder omhoog

Na Prinsjesdag is besloten het minimumloon extra te verhogen. Om de extra uitgaven op te vangen wordt het box 2-tarief en box 3-tarief in 2024 extra verhoogd, en wordt de inkoop eigen aandelen belast met dividendbelasting. 

Conclusie

Het kabinet versterkt de koopkracht van lagere inkomens door onder andere een verhoging van de arbeidskorting, het kindgebonden budget en de huurtoeslag. Daarnaast gaat het minimumloon omhoog. Tegelijkertijd worden lasten verzwaard om de maatregelen te dekken. Hogere inkomens krijgen een lastenverzwaring, waardoor hun koopkracht minder stijgt. Voor alle ondernemers leidt de lagere mkb-winstvrijstelling in 2024 tot een hogere belastingdruk.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met je Alfa-adviseur.

Arne de Beer

Arne de Beer

Senior belastingadviseur vaktechniek

088 2531000 | adebeer@alfa.nl


Meer over Arne