Banner

Jonge landbouwer? Vraag de POP3-subsidie aan!

5 december 2018

Net als afgelopen jaren is ook dit jaar weer de POP3-subsidieregeling voor jonge landbouwers (JoLa) opengesteld. Van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 kan subsidie voor diverse investeringen worden aangevraagd. De meeste provincies hebben de openstellingsbesluiten gepubliceerd.

De voorwaarden voor deze subsidieronde zijn vrijwel gelijk aan eerdere openstellingen.  Ook de lijst met investeringen die voor subsidie in aanmerking komen is vergelijkbaar met vorig jaar. Elke provincie kan zelf bepalen op welke investeringen van de lijst dit jaar subsidie aangevraagd kan worden.

Geen vervangingsinvesteringen

De subsidie is niet bedoeld voor vervangingsinvesteringen. Het doel van de regeling is het stimuleren van investeringen gericht op verduurzaming. De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 10.000 en een maximum van € 20.000. Een aanvraag mag voor meerdere investeringen worden ingediend, maar dan mogen de investeringen uit maximaal drie categorieën van de investeringslijst komen. Er geldt dan geen minimum-investeringsbedrag per afzonderlijke investering. Het puntenaantal voor de rangschikking is bij meerdere investeringen het gemiddelde van de investeringscategorieën.

Wanneer kom je in aanmerking?

Je komt voor de subsidie in aanmerking als je jonger bent dan 41 jaar op het moment van indienen van de aanvraag en daadwerkelijk zeggenschap hebt op het landbouwbedrijf. Ook als deelnemer in een samenwerkingsverband kan je onder bepaalde voorwaarden aan de subsidieregeling meedoen. Zit je in een samenwerkingsverband met ook niet-jonge landbouwers, dan wordt wel een correctie gemaakt op het uiteindelijke subsidiebedrag.

Vestiging als bedrijfshoofd

Je moet je voor het eerst als bedrijfshoofd hebben gevestigd op een landbouwbedrijf. Je mag dus niet al eerder een ander landbouwbedrijf hebben gehad. Een uitzondering wordt gemaakt voor bedrijven die zijn voortgezet vanuit een eerdere eenmanszaak of samenwerkingsverband.

Als bedrijf kan je slechts één keer POP3-subsidie voor jonge landbouwers ontvangen. Heeft je bedrijf dus al in een van de vorige openstellingsrondes van POP3 subsidie ontvangen, dan kan je nu niet meer meedoen.

Een aanvraag moet gedaan worden via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het is raadzaam om een offerte te hebben ter onderbouwing van de kosten, maar je mag op moment van indienen van de subsidie nog geen verplichtingen met betrekking tot de investering zijn aangegaan.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met één van onze specialisten. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij. Lees het laatste agrarisch bedrijfsnieuws of bekijk onze dienstverlening op het gebied van agrarisch bedrijfsadvies