Banner

Jij topfit, je onderneming topfit - Vitaliteit en de werkkostenregeling

2 september 2019 | Door:  Sabine Rozeboom

Hoe kun je de werkkostenregeling benutten om fiscaal vriendelijk te werken aan de gezondheid van je werknemers?

Als fiscalist krijg ik regelmatig de vraag: ‘ik moet topfit zijn voor de uitoefening van mijn werkzaamheden, zijn de kosten die ik maak om fit te zijn aftrekbaar?’  Weet jij al wat de mogelijkheden zijn voor fiscaal voordelig sporten, een gezondheidsscan en advies, kantoorfruit en de nieuwe aankomende fietsregeling? 

Bedrijfsfitness (op de werkplek)

Als DGA wil je topfit blijven om je onderneming te kunnen draaien. Dit kan door wekelijks een bezoekje aan de sportschool om de hoek te brengen, een rondje golf te spelen of bijvoorbeeld samen met de werknemers wekelijks kracht- en conditietraining te doen. Wellicht wil je dit ook graag faciliteren voor jouw werknemers , om ze te stimuleren een gezonde levensstijl aan te nemen.

Hebben jij en je werknemers geen functie waarbij fitheid een absoluut vereiste is (zoals bij een kantoorbaan)? Dan zal het sportschoolabonnement kunnen worden vergoed in de zogenoemde ‘vrije ruimte’ van de werkkostenregeling. Door toepassing van de werkkostenregeling mag je 1,2% van de totale fiscale loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor jezelf als werknemer van je ‘holding-BV’ en voor je werknemers in de ‘werk-BV’. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaal je 80% eindheffing.

Hebben jouw werknemers een functie waarbij het vereist is om fit te blijven om het werk goed uit te kunnen oefenen en om risico’s te voorkomen? In dat geval is het mogelijk om in het arboplan van jouw onderneming een gericht sportprogramma op te nemen dat samenhangt met de bijzondere eisen van de functie. Verstrekkingen op basis van een arboplan zijn gericht vrijgesteld, wat betekent dat dit niet ten koste gaat van de vrije ruimte. Onze collega’s van Salaris en Personeel kunnen je helpen met een dergelijk arboplan.

Maar zijn er nog andere (belastingvrije) mogelijkheden?

Wat als je samen met de werknemers wekelijks kracht- en conditietraining doet om met z’n allen topfit te blijven? Je zou deze trainingen in een zaaltje of in de tuin van jouw bedrijfspand kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld door daar een fitnessinstructeur in te huren. Fitness op de werkplek mag op nihil worden gewaardeerd, waardoor het niet ten koste gaat van de vrije ruimte.

Gezondheidsscan (pre-scan)

Een geneeskundig of arbeidsgezondheidskundig onderzoek is gericht vrijgesteld binnen de werkkostenregeling, indien dit onderdeel uitmaakt van het arboplan binnen jouw onderneming.

Kantoorfruit

Neem jij nog elke dag zelf fruit mee naar het werk? Regel dan voor jezelf en je werknemers ‘kantoorfruit’. Consumpties die je op de werkplek verstrekt en die geen deel uitmaken van een maaltijd worden voor de werkkostenregeling gewaardeerd op nihil en kunnen dus onbelast worden verstrekt aan de werknemers.

Let op: Geef je jezelf en de werknemers een vergoeding voor het aanschaffen van consumpties in de bedrijfskantine? Dan kan deze vergoeding worden aangewezen als eindheffingsloon.

Fietsregeling

Onder de huidige werkkostenregeling kun je een fiets vergoeden of verstrekken, waarbij ook het eigendom overgaat naar de werknemer. Het verstrekken van een fiets gaat wel ten koste van de vrije ruimte. Een andere optie is om de fiets te vergoeden middels de gerichte vrijstelling voor zakelijke kilometers á € 0,19 per kilometer. 

In het Belastingplan 2019 is de fiets van de zaak opgenomen. Of je nu een reguliere fiets of een speed pedelec wilt aanschaffen, vanaf 1 januari 2020 geldt voor ‘de leasefiets’ een bijtellingspercentage van jaarlijks 7% van de adviesprijs van de fiets. Dit wordt bij jouw inkomen of het inkomen van de werknemer bijgeteld. Alle kosten worden gedragen door de werkgever. Let erop dat het bij het ter beschikking stellen van een leasefiets niet meer mogelijk is om de gerichte vrijstelling voor zakelijke kilometers toe te passen.

Kortom: voldoende mogelijkheden om fiscaal vriendelijk te werken aan je fitheid en die van jouw werknemers. Advisering is maatwerk, samen zorgen we dat jouw fitheidsplan fiscaal optimaal wordt.

Sabine Rozeboom

Sabine Rozeboom

Fiscaal adviseur

088 2531663 | srozeboom@alfa.nl


Meer over Sabine