Banner

Hoe haal ik meer informatie uit mijn jaarverslag?

7 maart 2018 | Door:  Rohalt Janssens

Voorjaar 2018 is traditioneel een drukke periode voor accountants. Zij zijn is momenteel doende met het opstellen van je jaarverslag en je belastingaangifte(n). De afspraak om de stukken te bespreken is waarschijnlijk al met je gemaakt. Wat moet je weten over het opmaken van een jaarverslag?

Is een jaarverslag verplicht?

Voor BV’s is het opmaken van een jaarrekening inderdaad een wettelijk geregelde verplichting. Daarnaast zijn BV’s verplicht deze openbaar te maken door de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Voor IB-ondernemers (zoals eenmanszaak, vennootschap onder firma en maatschap) bestaat deze verplichting op grond van de wet niet. Voor deze ondernemers volstaat ook een andere vorm van verantwoording, zoals een AangiftePlus die als basis dient voor de belastingaangifte. Het is uiteraard wel mogelijk dat een andere gebruiker, zoals je financier, erop staat dat er een jaarverslag met bijbehorende accountantsverklaring wordt opgemaakt.

Inhoud van de jaarverslaggeving

De wet geeft aan dat de jaarrekening inzicht moet geven in vermogen, resultaat, solvabiliteit  en liquiditeit van de BV. Dit is gebaseerd op normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Deze normen zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) ingevuld. Benieuwd hoe je de jaarrekening kunt lezen? Kijk hier.

Vereenvoudiging in verslaggeving

Afgelopen jaren zijn diverse vereenvoudigingen in de BV-verslaggeving doorgevoerd. Allereerst heeft de wet de micro-onderneming ingevoerd. Voldoet je BV aan bepaalde criteria, dan hoef je slechts een zeer beperkte balans en winst-en-verliesrekening op te maken.

Voorheen schreef de RJ voor dat je in de jaarrekening allerhande aanvullende informatie moest opnemen. In 2017 heeft de RJ veel van deze ‘bovenwettelijke’ verplichtingen geschrapt. Was het dus eerst ‘dien op te nemen’, is het nu ‘kan je overwegen op te nemen’.

Goed moment

Door deze ontwikkelingen is het nu hét moment om je de volgende vraag voor te leggen: van welke informatie uit je jaarverslag maak jij daadwerkelijk gebruik? Als je hier antwoord op weet, kan je een jaarverslag-op-maat laten maken. De informatie die je niet gebruikt, hoef je dan ook niet meer op te nemen (mits er hiervoor nog steeds een verplichting bestaat natuurlijk). En is het jaarverslag dan wel het uitgelezen instrument voor je managementinformatie? Of heb je meer baat bij actuele tussentijdse cijfers?

Vraag het Alfa

Heb je binnenkort een afspraak met je accountant? Bespreek dan eens de daadwerkelijke informatiebehoefte van jezelf en van je financier/leveranciers. Schrap desnoods overbodige, niet-verplichte toelichtingen, en maak samen een rapportage-op-maat. We helpen je graag verder. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij. Lees over onze dienstverlening op het gebied van accountancy of bekijk de laatste artikelen over dit onderwerp.

Rohalt Janssens

Rohalt Janssens

Bureau Vaktechniek Accountancy

088 2531050 | rjanssens@alfa.nl


Meer over Rohalt