Banner

Help, ik ben grondgebonden!

1 mei 2018 | Door:  Jelle Niehoff

Veel intensieve melkveebedrijven zijn in 2017 gekrompen in GVE’s. Daarnaast krimpen veel bedrijven verder in 2018 om te voldoen aan het stelsel van fosfaatrechten. Toch zijn er ook melkveebedrijven die niet worden gekort, doordat ze grondgebonden zijn. Dit is uiteraard een voordeel maar geeft op sommige bedrijven weer andere uitdagingen.

Ruwvoeroverschot

De grondgebonden melkveehouder kan de mest misschien geheel op het gebruikte land plaatsen maar zit soms ook met ruwvoeroverschotten. De ruwvoeropslag puilt uit, hier en daar is brok van  gras gemaakt, wordt gras gebruikt als aanvoer voor organische stof voor maisland of er wordt minder bemest als noodoplossing. Hierdoor dalen de bewerkingskosten nauwelijks per hectare. Is dit een duurzame oplossing? Zijn er andere mogelijkheden voor 2018 voor deze grondgebonden  melkveehouders om de grond beter tot waarde te brengen?

Verhuur grond

Door grond te gaan verhuren worden de totale bewerkingskosten verlaagd en kan het overige geproduceerde ruwvoer beter worden benut. Vooral in gebieden waar akkerbouw mogelijk is, kunnen de opbrengsten van grondverhuur aantrekkelijk zijn. Door bijvoorbeeld via de Vogelaarvariant dierlijke mest af te voeren, kan de mest ook nog op de uit gebruik gegeven grond worden geplaatst. Helaas is akkerbouw niet haalbaar op alle grondsoorten. Ook kan niet onbeperkt worden geïntensiveerd door de Wet grondgebonden groei melkveehouderij.

Beweiden

Door intensiever en langer te gaan weiden kun je vaak tegen een lagere kostprijs melken. In de praktijk betekent dit vaak eerder in april starten met beweiden en minder eerste snede gras oogsten. De (iets) lagere nettoproductie van het grasland is hierbij geen nadeel, doordat er een overvloed aan gras is. 

Investeren in fosfaatreferentie/rechten

Door te gaan investeren in fosfaatrechten heb je meer ruwvoer nodig, waardoor de overvloed aan gras efficiënter kan worden gebruikt. Ondanks dat het ruwvoer beter kan worden benut, is het de vraag of investeren in fosfaatrechten wel interessant is voor je bedrijf. Lees hier het recente nieuws over fosfaatrechten.

Biologisch of volgens een duurzaam concept produceren

Het overstappen van de gangbare naar de biologische melkveehouderij of melken volgens een duurzaam concept vraagt meer oppervlakte grond voor voer per melkkoe, doordat de productie van het land daalt. Hierbij komen voerproductie en -behoefte beter in balans en ontvang je een betere melkprijs.

Grasdrogen

Het drogen van gras kan soms een besparing geven op krachtvoerkosten. Hierbij vooral de kosten van het drogen en de verwachte kwaliteit van belang om te kunnen bepalen wat het voordeel zal zijn.

Wat ga je doen?

Heb je het bouwplan van 2018 al gereed of twijfel je nog? Ga je iets wijzigen? Weet je al hoeveel vee er in 2018 mag worden gehouden binnen de ontvangen fosfaatrechten? Heeft dit invloed op je ruwvoerpositie? Of laat je de ruwvoervoorraad verder groeien? Wij sparren graag met je om tot een optimale situatie te komen en begeleiden je graag bij je plannen en het maken van keuzes. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

https://www.alfa.nl/actueel#branches=melkveehouderijLees al het nieuws voor melkveehouders of lees over onze dienstverlening voor de melkveehouderij.

Jelle Niehoff

Jelle Niehoff

Bedrijfskundig adviseur


Meer over Jelle