Banner

Heffing over spaargeld in box 3 toch te hoog?

17 november 2021 | Door:  Jasper Gorter

De regeling van het belasten van vermogen in box 3 ligt al langere tijd onder vuur. De reden is dat er wettelijk wordt gerekend met een verondersteld rendement dat (vooral) bij spaargeld niet gehaald wordt. Hierdoor betaal je relatief veel belasting. Er ligt nu een advies bij de Hoge Raad waarvan spaarders mogelijk kunnen profiteren.  

Hoe werkt de belastingheffing in box 3 ook alweer? 

Je betaalt in box 3 jaarlijks belasting over je vermogen op de peildatum (nu 1 januari). Van 2001 tot en met 2016 werd daarbij gerekend met een verondersteld vast rendement van 4%. Gecombineerd met het tarief van 30% betaalde je in die jaren 1,2% belasting over het box 3-vermogen van 1 januari. Toen steeds duidelijker werd dat het rendement van 4% onhaalbaar werd, is per 2017 de wet aangepast.  

Vanaf 2017 wordt voor enerzijds spaargeld en anderzijds het overige vermogen jaarlijks een gemiddeld rendement vastgesteld op basis van gegevens uit voorafgaande jaren. Deze rendementen wordt niet toegepast op basis van de werkelijke verdeling van je vermogen over spaargeld en andere beleggingen, want deze verdeling (de ‘vermogensmix’) wordt in de wet gefingeerd. 

Voor 2021 is de heffing in box 3 over het vermogen (bezittingen minus schulden) bijvoorbeeld als volgt: 

Advies aan Hoge Raad: vermogensmix niet toepassen 

Over de belastingjaren 2017 en 2018 – de jaren waarin dit nieuwe stelsel startte – loopt een procedure die inmiddels bij de Hoge Raad is aanbeland. Een Advocaat-Generaal (A-G), een belangrijke adviseur van de Hoge Raad, vindt dat de box 3-regeling rekening moet houden met de eigen keuze van de belastingplichtige voor sparen of beleggen. De vermogensmix mag daarom niet worden toegepast, adviseert de A-G. Het gevolg zou zijn dat het daadwerkelijke spaargeld en het overige vermogen belast wordt basis van het in de wet voor beide soorten vermogen afzonderlijk vastgestelde rendement (in 2021 voor sparen 0,03% en voor beleggen 5,69%). 

Wat zou hiervan het gevolg kunnen zijn? 

Als de Hoge Raad dit advies overneemt, is dit gunstig voor spaarders die meer sparen dan in de vermogensmix is verondersteld. Als je bijvoorbeeld 100.000 euro op je bankrekening hebt staan en geen ander vermogen in box 3 hebt, spaar je veel meer dan de vermogensmix verondersteld. Daarin wordt ervan uitgegaan dat je maar voor 67% spaart. 

Voor oudere belastingjaren is wel van belang dat er bezwaar tegen je aanslag inkomstenbelasting is aangetekend. Anders staat je aanslag onherroepelijk vast en is teruggave in principe niet mogelijk. 

Op dit moment is de verwachting dat de Hoge Raad het advies van de A-G niet zal overnemen. 

Wachten op de Hoge Raad 

Het wachten is op het arrest van de Hoge Raad. Dan pas weten we of spaarders hier wat aan hebben. Het is echter nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet. Op dit moment is de verwachting dat de Hoge Raad het advies van de A-G niet zal overnemen. 

Jasper Gorter

Jasper Gorter

Hoofd vaktechniek fiscaal

088 2531011 | jgorter@alfa.nl


Meer over Jasper