Banner

Grote verschillen in vervangingspercentage melkvee

27 juli 2021

Voor iedere melkveehouder zijn de melkkoeien belangrijk, maar wanneer vervang je nu een melkkoe? Hoe vaak insemineer je een koe voordat je afscheid van haar neemt? Wanneer voer je een koe af met problemen met de poten/klauwen? Hoeveel kansen geef je een koe om te herstellen van celgetal problemen?  

Omzet en Aanwas

In de BAS rapportages  van melkveehouders zien we veel financiële en technische cijfers voorbijkomen, waaronder de post omzet en aanwas. In deze cijfers zien we grote verschillen tussen bedrijven. Het ene bedrijf heeft 6 cent per kg melk opbrengst en de andere een kostenpost van 3 cent per kg melk. Dit verschil komt onder andere door de keuzes die ondernemers maken. Een paar voorbeelden hiervan zijn: een gesloten bedrijfsvoering waarin zelf het jongvee wordt opgefokt, het jongvee (gedeeltelijk) uitbesteden of vee aankopen. Naast deze keuzes  worden de opbrengsten of kosten sterk beïnvloed door het vervangingspercentage van het bedrijf.

Vervangingspercentage

In het vervangingspercentage zien wij grote verschillen van 15% tot 35%.

Twee voorbeeldberekeningen bij volledige aankoop om het verschil in kosten aan te geven.

Voorbeeld 1
- 100 melkkoeien
- Volledig aankoop
- Aankoop prijs € 1650,- per vaars
- Verkoopprijs € 650,- per koe
- Vervangingspercentage 35%
In dit voorbeeld moeten 35 koeien per jaar worden vervangen wat gepaard gaat met € 57.750,- aankoopkosten. Er worden ook 35 koeien per jaar verkocht á € 650,-. Dit geeft een opbrengst van € 22.750,-. De netto  kostenpost voor het vervangen van de veestapel bedraagt € 35.000,-

Voorbeeld 2
- 100 melkkoeien
- Volledig aankoop
- Aankoop prijs € 1650,- per vaars
- Verkoopprijs € 650,- per koe
- Vervangingspercentage 15%
In dit voorbeeld moeten 15 melkkoeien per jaar worden vervangen wat gepaard gaat met € 24.750,- aankoopkosten. Er worden ook 15 koeien verkocht worden á € 650,-. Dit geeft een opbrengst van € 9.750,-. De netto  kostenpost voor het vervangen van de veestapel bedraagt € 15.000,-

Uit het voorbeeld blijkt een verschil in de jaarkosten van € 20.000,- wat je over zou kunnen houden en aanwenden voor andere doeleinden in je bedrijf.

Bij bedrijven met eigen jongvee opfok is het verschil niet direct zichtbaar. Uiteindelijk is er wel een verschil in kosten. Je zult meer fosfaatrechten nodig hebben om je jongvee op te fokken en je hebt de opfokkosten van het jongvee.

Een laag vervangingspercentage kan als nadeel hebben dat de veekosten oplopen, er meer problemen zijn met de veestapel en daardoor het gemak afneemt en er meer arbeid benodigd is.
Een bijkomend voordeel van een oudere veestapel is dat een oudere koe minder voer nodig heeft voor de groei en daarmee efficiënter van een kg voer een kg melk kan maken.

Wat past bij jouw bedrijf?

De vraag die je als ondernemer moet stellen:  “Welk vervangingspercentage past bij mijn bedrijf?”

De adviseurs van Alfa denken graag met je mee om tot een doel te komen en dit doel te realiseren.
Heb je vragen over het vervangingspercentage of wil je sparren over het optimale vervangingspercentage?  Neem dan contact op met Alfa Accountants en Adviseurs. Wij helpen je  graag en met ruim 30 kantoren  zijn we overal dichtbij.