Banner

Fosfaatrechten verleasen of verkopen?

3 oktober 2018 | Door:  Klaas-Jan Janse

Op 14 september jl. schreef onze minister van landbouw Carola Schouten een brief aan de kamer met de stand van zaken over fosfaat. Volgens de laatst cijfers van het CBS komt de melkveesector geprognotiseerd 4,7 miljoen kg onder het fosfaatplafond uit. Dit betekent dat de sector, wat betreft fosfaat, aan de derogatie-eis zou kunnen voldoen. Wat betreft de stikstofexcretie zit de sector ca. 1,5% boven het plafond.

Daarnaast geeft de minister de standpunten aan wat betreft de bezwaarprocedures op het fosfaatstelsel. Het vermogensverlies moet disproportioneel zijn en zal als volgt moeten worden onderbouwd:

• Er moet sprake zijn van een bijzondere individuele omstandigheid die buiten de invloedssfeer van de ondernemer zelf ligt, waardoor op de relevante data minder melkvee werd gehouden
• er moet een causaal verband bestaan tussen het fosfaatreductieplan, respectievelijk het fosfaatrechtenstelsel en het feit dat de bedrijfscontinuïteit in gevaar is
• Beiden punten moeten onderbouwd worden met een verklaring van de bank en de accountant.

RVO zal de onderbouwing individueel gaan toetsen conform de uitspraak van het CBb en een beslissing hierin nemen.
De minister heeft in overleg met de Eurocommissaris besloten dat er geen extra inkomenssteun beschikbaar wordt gesteld en dat er niet kan worden afgezien van 10% afroming bij (ver)lease en er geen ontschotting gaat komen tussen de verschillende sectoren.

Verschillende ondernemers hebben een tekort aan fosfaatrechten en oriënteren zich op de markt om fosfaatrechten te verkrijgen. Fosfaatrechten zijn met de huidige marktprijzen een duur bedrijfsmiddel om aan te schaffen, maar zijn wel benodigd voor de continuïteit van het bedrijf en ter voorkoming van juridische sancties. . Maar waar liggen de mogelijkheden? Er is een groep ondernemers die ruimte hebben in fosfaatrechten. Wat kunnen die, met de kennis van nu, nog doen om deze te laten benutten door collega’s? Er zijn twee opties: verkopen of verleasen. Beiden zijn, als ze buiten de familiesfeer vallen, belast met 10% afroming, maar is dit een zwaarwegend argument om geen actie te ondernemen?

Een voorbeeld

(Alle genoemde prijzen zijn richtprijzen op basis van de gemiddelde marktprijzen over de maand september en er is geen rekening gehouden met mogelijke fiscale consequenties)

Een melkveehouder heeft 140 kg fosfaatruimte beschikbaar, na afroming 126 kg netto.
(goed voor ca. 3 melkkoeien bij een excretieforfait van 42 kg)
• Bij verkoop  126 X € 260,- = € 32.760,-
• Bij verlease 126 X € 60,- = € 7.560,-

Dit betekent bij optie 1 dat het aantal fosfaatrechten met 140 kg afneemt. Bij optie 2 neemt het met 14 kg af omdat de rechten aan het einde van het jaar weer automatisch terugkomen in het bedrijf.

Waar liggen nu de kansen voor melkveehouders met een overschot?

Bij verkoop moet er weer 140 kg worden teruggekocht welke eventueel in het huidig jaar kunnen worden gekocht “als benut” en voor het komend jaar weer volledig beschikbaar.
Bij aankoop(ten laste van de verkoop)  140 X € 200,- = € 28.000,-

Bij verlease hoeft er maar 14 kg te worden terug gekocht. Je kan dit in het huidige jaar “als benut” aankopen of volgend jaar en afwachten wat de prijzen gaan doen rekening houdend met het feit dat er in die periode 14 kg minder beschikbaar is.

Bij aankoop (ten laste van de verlease)  14 X € 200,- = € 2.800,-
Beide opties geven een saldo van € 4.760,-:

• € 32.760,- -/- € 28.000,- = € 4.760,-
• € 7.560,- -/- € 2.800,- = € 4.760,-

Optie twee geeft in dit geval het minste bedrijfsrisico omdat er geen “grote” hoeveelheid hoeft te worden teruggekocht en de verleasde rechten, na afroming,  automatisch weer terugvloeien in het bedrijf. Bovenstaand rekenvoorbeeld geeft aan dat er voor melkveehouders met een relatief gering overschot kansen liggen. Hiermee verschaffen ze directe liquiditeit en helpen ze collega melkveehouders om hun tekort aan fosfaatrechten voor het huidige jaar op te lossen. De optie van verlease geeft ook de minste administratieve last en kan met collega’s onderling prima worden geregeld.
 
Heb je een overschot aan fosfaatrechten en wil je sparren? Neem dan contact op met je bedrijfskundig adviseur van Alfa. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.
Bekijk al het recente nieuws over fosfaatrechten.

Klaas-Jan Janse

Klaas-Jan Janse

Bedrijfskundig adviseur

088 2531202 | kjanse@alfa.nl


Meer over Klaas-Jan