Banner

Fosfaatrechten verkopen en pacht

27 december 2017 | Door:  Ina Visser

Vanaf 1 januari 2018 treedt het stelsel van fosfaatrechten in werking. Vanaf dat moment zal er zeker handel komen in fosfaatrechten. Wat betekent het voor een pachter, als je fosfaatrechten gaat verkopen?

Als pachter is het goed om na te gaan of de fosfaatrechten zonder medeweten van de verpachter verkocht mogen worden. Een van de vragen die je jezelf moet stellen is, of de verkoop van fosfaatrechten in strijdt is met de pachtregels wat betreft ‘gedrag als goed pachter’. En kan de verkoop van fosfaatrechten voor de verpachter een reden van ontbinding zijn?

Recht op vergoeding?

Indien je grond en/of bedrijfsgebouwen pacht dan is het van belang bij verkoop van fosfaatrechten hier wel rekening mee te houden. Pak de pachtovereenkomst er bij en kijk of daar een bepaling over eventuele productierechten is  opgenomen. Mocht hier een bepaling voor opgenomen zijn, laat je vooraf dan goed informeren wat de invloed van deze bepaling is op verkoop van fosfaatrechten.

Bij bestaande pachtovereenkomsten is het nu niet meer mogelijk een bepaling op te nemen over fosfaatrechten. Het Pachthof zal in de situaties van pacht en verkoop fosfaatrechten uitsluitsel moeten geven aan wie de fosfaatrechten uiteindelijk toe behoren. Gaat het Pachthof, net zoals de toeslagrechten, beslissen dat de fosfaatrechten aan het einde van de pacht aan de pachter toekomen, zonder dat deze daar een vergoeding over betaald? Of beslist het Pachthof dat een gedeelte van de fosfaatrechten ook toekomt aan de verpachter. Dit komt overeen met het oordeel van het Pachthof inzake het melkquotum. Er zal eerst een zaak aangespannen moeten worden bij het Pachthof voordat over bovenstaande problematiek uitsluitsel gegeven kan worden.

Bij het aangaan van een nieuwe pachtovereenkomst is het belangrijk om afspraken te maken over fosfaatrechten en specifiek voor wie deze zijn bij het beëindigen van de pacht. Neem hierover een bepaling op in de pachtovereenkomst.

Ons advies

Voor iedereen die fosfaatrechten verkoopt is het goed zich vooraf goed te laten informeren over de gevolgen van de verkoop en de fiscale consequenties. Wij hebben specialisten in huis die je kunnen adviseren over de gevolgen van verkoop fosfaatrechten, maar ook over de gehele wetgeving met betrekking tot fosfaatrechten.  Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Ina Visser

Ina Visser

Bedrijfskundig adviseur

088 2531451 | ivisser@alfa.nl


Meer over Ina