Banner

Due diligence mét aandacht voor ESG

10 mei 2022 | Door:  Frank van Ee

Bij elk due diligence-onderzoek dat Alfa voor klanten uitvoert, wordt een team met specialisten geformeerd. Zij lichten de onderneming door op de gebruikelijke financiële, fiscale, economische, juridische en hrm-aspecten. Daar komt nu iets nieuws bij: aandacht voor de ESG-aspecten (milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur). Die zijn belangrijk, omdat ze een indicatie zijn voor duurzaamheid en de winstgevendheid van het bedrijf in de toekomst. Nu bedrijven steeds kritischer gaan kijken naar hoe duurzaam hun toeleveranciers zijn, zal de gemiddelde mkb-onderneming hier ook (extra) stappen in moeten zetten. 

Frank van Ee (Alfa Consultants): “Bij Alfa signaleren wij dat bedrijven en investeringsmaatschappijen ESG meer op de radar gaan krijgen. Ze beginnen nu in te zien dat wanneer ze een bedrijf overnemen (of daarin investeren) dat niets of heel weinig met ESG doet, ze geld steken in een bedrijf met een soort ‘achterstallig onderhoud’. En iedereen weet: achterstallig onderhoud inlopen kost geld.”

Aanpak

Hoe wordt er te werk gegaan bij een due diligence? “Wanneer we een due diligenceopdracht aannemen, ontvangt de verkoper namens de koper die het due dilligenceonderzoek instelt om te beginnen meerdere vragenlijsten, gespecificeerd naar onderwerp. Dat zijn dus een fiscale en een financiële vragenlijst, een juridische en een hrm-vragenlijst, en daar voegen we nu, op verzoek, ook een ESG-vragenlijst aan toe. Die vragenlijsten worden aangevuld met interviews bij het bedrijf. Op die manier proberen we helder in beeld te krijgen hoe het bedrijf bezig is met ESG-topics. Daarover rapporteren we aan onze opdrachtgever (de koper). Vervolgens is het aan onze opdrachtgever om te besluiten welke vervolgstappen er al dan niet gezet worden. Wanneer je een ESG-due dilligence uitvoert, is dat uiteraard wel wat anders dan (bijvoorbeeld) een financiële due dilligence, omdat het meer subjectieve elementen in zich draagt. Tegelijkertijd zijn de nodige elementen wel degelijk kwantificeerbaar en berekenbaar. Klein voorbeeld: stel, de onderneming in kwestie moet naar verwachting op termijn bepaalde energie-investeringen doen. Dan kun je nagaan welke kosten met die investering gepaard gaan.”

Financiering aantrekkelijker

Stephan de Groot: “Wij merken dat professionele kopers ESG steeds meer meenemen in hun overname- en investeringsbeslissingen. Dat heeft ook te maken met het feit dat banken en de maatschappij ESG, aandacht voor duurzaamheid, steeds belangrijker vinden. Er zijn al meerdere banken die bedrijven goedkopere financiering willen aanbieden, wanneer ze kunnen aantonen dat de door hen gewenste financiering wordt gebruikt als duurzame investering. Oftewel, als de uitkomst van een ESG-due diligence laat zien dat jouw bedrijf goed bezig is met ESG-aspecten, kan dat er dus concreet toe leiden dat je rentekorting krijgt.”

Belang ESG-doelstellingen

Een onderneming met een ESGstrategie interesseert op langere termijn meer klanten voor haar producten/diensten, gebruikt minder energie, grond- en hulpstoffen, kan onafhankelijker opereren en is minder afhankelijk van wet- en regelgeving. De onderneming is een aantrekkelijke werkgever, met gemotiveerde werknemers. Ook kan de onderneming de inventaris, machines, gebouwen langer gebruiken (minder afschrijven). Deze aspecten maken haar op lange termijn meer winstgevend.

Voordelen bij een due diligence

• Een vaste projectleider bij elk due diligencetraject, die het onderzoek coördineert en al je vragen beantwoordt.
• Een due diligence-team bestaat veelal uit specialisten op fiscaal, financieel, economisch, juridisch en HRM-gebied. Daar kan op verzoek nu een ESGspecialist bij komen.
• Alfa is B Corp-gecertificeerd; er is daarom veel kennis in huis op het gebied van duurzaam ondernemen.
• Om het due diligenceproces soepel en efficiënt te laten verlopen, gebruiken we digitale datarooms en Teams.
• Begeleiding bij het vervolg van het transactieproces, indien gewenst. 

Wil je meer weten over een ESG-due diligence? Neem dan contact op met Frank van Ee of Stephan de Groot via telefoonnummer 088 2533300 of stuur een e-mail naar consultants@alfa.nl