Banner

Ben jij aangesloten bij het juiste bedrijfstakpensioenfonds?

16 februari 2024 | Door:  Edwin Timmermans

In Nederland zijn werkgevers vaak verplicht om zich aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Als werkgever ben je niet altijd op de hoogte van het bestaan van een bedrijfstakpensioenfonds in jouw sector. Er zijn er namelijk meer dan 200!

Maar het kan ook zo zijn dat jouw bedrijfsactiviteiten in de afgelopen jaren zo zijn gewijzigd dat je nu ineens wel onder een bedrijfstakpensioenfonds valt.
Denk bijvoorbeeld aan het uit gaan lenen van jouw werknemers aan andere bedrijven of aan het ook gaan verkopen aan particulieren via je website, terwijl je vroeger alleen met bedrijven zaken deed.
Het zou zelfs zo kunnen zijn dat je wel al bij een bedrijfstakpensioenfonds bent aangesloten maar gezien je huidige bedrijfsactiviteiten niet meer bij de juiste.

Wettelijke verplichting werkgevers

Werkgevers die onder een bedrijfstakpensioenfonds vallen, moeten zelf voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Dit omvat het pro actief aanmelden bij het fonds, het afdragen van de verplichte pensioenpremies voor je werknemers en het verstrekken van de benodigde informatie over de dienstverbanden van jouw werknemers.

Sommige bedrijfstakpensioenfondsen doen, via de KvK, zelf ook actief onderzoek naar bedrijven die onder hun werkingssfeer vallen. En ook werknemers die denken recht te hebben op een pensioen kunnen zich op de AOW leeftijd nog melden bij het bedrijfstakpensioenfonds.

Niet nakomen verplichtingen heeft grote gevolgen

Het niet nakomen van de verplichting om je aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds kan leiden tot grote juridische en financiële gevolgen voor de werkgever. Anders dan de Belastingdienst kan een bedrijfstakpensioenfonds over een veel langere periode dan vijf jaar premies navorderen. En het dan nog verhalen van het werknemersdeel bij je medewerkers zal lastig worden. En wat als je zelf al een pensioenregeling had afgesloten. Die kun je ook niet zo maar ongedaan maken.

Booking.com

Recent is bijvoorbeeld door het hof Den Haag (na verwijzing door de Hoge Raad) geoordeeld dat Booking.com met ingang van 1 januari 1999 aan het bedrijfstakpensioenfonds voor de reisbranche moet deelnemen. Het verweer dat het om jonge werknemers gaat die door hun technische achtergrond helemaal geen affiniteit met de reisbranche hebben, deels zelfs in het buitenland wonen én dat Booking.com over een eigen pensioenregeling beschikt heeft niet geholpen.

Periodieke beoordeling

Achteraf verplicht worden om deel te nemen kan dus behoorlijk in de papieren lopen. Navordering van premies kan zelfs als je via een verzekeringsmaatschappij een pensioenvoorziening voor je werknemers hebt afgesloten, maar de voorwaarden daarvan niet gelijkwaardig zijn aan die van het bedrijfstakpensioenfonds.

Het is dan ook verstandig om periodiek te (laten) beoordelen of je wel of niet verplicht bent tot deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds en of je nog wel bij het juiste bedrijfstakpensioenfonds bent aangesloten.

Alfa Salaris en Personeel

Heb je vragen over dit bericht of wil je weten wat de consequenties zijn voor jouw onderneming? Neem dan contact op met onze adviseurs. Ze staan je graag te woord.

Edwin Timmermans

Edwin Timmermans

Sr. personeelsadviseur

088 2532518 | etimmermans@alfa.nl


Meer over Edwin