Banner

Belastingheffing box 3: alleen geld terug bij tijdig ingediend bezwaar

20 mei 2022 | Door:  Dick Leeuw

De Hoge Raad zette eind vorig jaar een dikke streep door de spaartaks. Er mag niet over méér worden geheven dan het werkelijk genoten rendement. Een belangrijke vraag is of spaarders ook geld kunnen terugkrijgen als ze niet binnen 6 weken bezwaar tegen de aanslag hebben gemaakt. Vandaag heeft de Hoge Raad beslist dat de overheid dit niet verplicht is.

Wat was de vraag?

In het kerstarrest heeft de Hoge Raad beslist dat bezwaarmakers tegen box 3 geld terug moeten krijgen als ze over meer rendement belasting hebben betaald dan wat ze in werkelijkheid hebben betaald. De staatssecretaris van Belastingen (Marnix van Rij) heeft de bezwaarmakers gelijk moeten geven. De vraag die er nog lag is of ook de spaarders die geen bezwaar hebben gemaakt, op verzoek geld moeten terugkrijgen.

Wat heeft de Hoge Raad vandaag beslist?

De Hoge Raad heeft beslist dat de Belastingdienst een verzoek om een te hoge aanslag over box 3 te verminderen na de bezwaartermijn van 6 weken niet hoeft toe te kennen. Op grond van de uitkomst van het arrest heeft een verzoek om ambtshalve vermindering om een compensatie te krijgen geen zin.

Wie krijgen er wel compensatie?

Marnix van Rij heeft ervoor gekozen om voorlopig alleen de 200.000 bezwaren voor box 3 toe te kennen en box 3- belasting (deels) terug te geven met een berekening volgens de ‘spaarvariant’. Voor de jaren 2021 en 2022 wordt bij iedereen die spaart de box 3-belasting aangepast. Als de belastingaanslag 2017 (en verder) nog niet vaststaat, kom je als spaarder voor dat jaar ook in aanmerking voor het rechtsherstel.

De regering heeft nog niet beslist of alle andere box 3-spaarders ook voor de jaren tot en met 2019 gedeeltelijk geld terugkrijgen. Deze keuze laat Marnix van Rij afhangen van de arresten van de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft vandaag beslist dat hij niet verplicht is om geld terug te geven aan spaarders die geen bezwaar hebben gemaakt. Daarmee is het een politieke en vooral ook een budgettaire keuze geworden. 

Wij wachten deze politieke keuze met spanning af. 

Dick Leeuw

Dick Leeuw

Belastingadviseur

088 2532778 | dleeuw@alfa.nl


Meer over Dick