Banner

Arbovoorzieningen in 2022

27 januari 2022 | Door:  Patricia ter Haar

Tot 1 januari 2022 kon een werkgever op grond van een gerichte vrijstelling onbelast allerlei Arbovoorzieningen aan de werknemer vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. De gerichte vrijstelling was niet alleen bedoeld voor zaken die direct met het werk of de werkplek samenhingen, maar ook bijvoorbeeld een cursus stoppen met roken of een stoelmassage kon onbelast worden vergoed of verstrekt. Deze mogelijkheden zijn per 1 januari 2022 ingeperkt.

Voorwaarden tot 1 januari 2022

Tot en met vorig jaar waren de voorwaarden voor een onbelaste vergoeding, verstrekking of ter beschikkingstelling van een Arbovoorziening dat (a) de voorziening op grond van het Arboplan van de werkgever aan de werknemer werd gegeven; (b) de voorziening (in ieder geval gedeeltelijk) op de werkplek werd gebruikt én (c) de werknemer zelf geen bijdrage aan de Arbovoorziening moest betalen.

Deze laatste voorwaarde is in 2021 nog verruimd, zodat vanaf dat jaar een eigen bijdrage wel mogelijk was, mits deze eigen bijdrage zag op een duurdere uitvoering van de door de werkgever gegeven voorziening.

Tot 1 januari 2022 kon ook een voorziening die zag op het voorkomen van gezondheidsrisico’s door de werkgever worden vergoed of verstrekt. Op grond van deze ruime definitie kon een werkgever ook bijvoorbeeld een stoelmassage of een cursus stoppen met roken onbelast vergoeden of verstrekken.

Vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 geldt de gerichte vrijstelling alleen nog voor Arbovoorzieningen die op grond van de arbeidsomstandighedenwet worden vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld én die direct samenhangen met de verplichtingen van de werkgever.

Dit is een veel enger criterium, waardoor de vergoeding beperkt blijft tot bijvoorbeeld de inrichting van de werkplek, een beeldschermbril en beschermende kleding en schoenen. Slechts in incidentele gevallen zal vergoeding of verstrekking van andere voorzieningingen onder de gerichte vrijstelling nog mogelijk zijn. Voor stoelmassage op de werkplek zelf blijft een nihilwaardering gelden.

Wat is er nog wel mogelijk?

Wellicht heb je in je personeelshandboek als secundaire arbeidsvoorwaarden staan dat de werknemer gebruik kan maken van een stoelmassage of een cursus stoppen met roken kan volgen omdat de werkgever dit belangrijk vindt. Je kunt (en wilt) dat dan niet zomaar weer stopzetten. Arbovoorzieningen die niet meer gericht vrijgesteld zijn, kunnen natuurlijk wel in de vrije ruimte van de werkkostenregeling worden ondergebracht. Blijf je als werkgever met al jouw vergoedingen en verstrekkingen binnen deze vrije ruimte, dan blijft ook de Arbo voorziening onbelast. Voor het bedrag wat de werkgever meer vergoed of verstrekt geldt een eindheffing van 80 procent.

Wil je meer informatie?

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze personeelsadviseurs.

Patricia ter Haar

Patricia ter Haar

Medewerker Vaktechniek

088 2531522 | pterhaar@alfa.nl


Meer over Patricia