Banner

AMS melksysteem van de toekomst?

2 december 2019 | Door:  Jelmer Sietzema

Het aantal nieuwe, of gerenoveerde, melkinstallaties ligt per 17 november al hoger dan in heel 2018. De stijging is het grootst bij het aantal AMS boxen. In 2018 was 53% van de nieuwe installaties een AMS, in 2019 is dit al opgelopen naar 73%. De voordelen van een AMS zijn veelal wel duidelijk, maar wat doet het met de financiën?

Europese analyse

Ook in Europees verband – bij de European Dairy Farmers (EDF) – kwam deze vraag aan de orde. Dit heeft geleidt tot een nadere analyse van de cijfers van Franse, Zweedse en Nederlandse bedrijven. In de overige deelnemende landen is het aandeel melkrobotbedrijven te laag om er conclusies op te kunnen baseren. Zowel de financiële gegevens als de arbeidsuren zijn geanalyseerd. Aandachtspunt bij analyse van het melksysteem is het systeem van voeren. Bij melkrobots ligt het aandeel summerfeeding hoger dan bij bedrijven met een melkstal. Hier moet rekening mee gehouden worden in de analyse, wat in deze analyses ook gedaan is.

Hogere kostprijs

Wat opvalt is dat bedrijven met een melkrobot een hogere kostprijs hebben dan bedrijven met een melkstal. De EDF analyse betreft een analyse van de volledige economische kostprijs, inclusief de kostprijs van de eigen arbeid en het eigen vermogen. In deze analyse is de kostprijs van AMS bedrijven 4 cent per kg melk hoger dan bij bedrijven met een melkstal. Op een gemiddeld Nederlands bedrijf is dit een verschil van € 40.000! Kijken we naar het fiscale resultaat in de Alfa database, dan is dat op AMS bedrijven zo’n € 6.000 lager.

Waar wordt dit verschil door veroorzaakt? De extra kosten voor onderhoud en fiscale afschrijving, samen zo’n 1,5 cent – wegen niet op tegen de besparingen en de extra melkproductie van 400 kg melk per koe. Met deze cijfers kunnen het verschil in het fiscale resultaat wel verklaard worden, maar het economische verschil is groter.

Urenbesteding

Binnen EDF wordt ook dieper op de besteding van de uren in gegaan. Hoeveel uur besteedt je gemiddeld per dag aan melken, voeren, veldwerkzaamheden, enz. Als de besteedde uren geanalyseerd worden dan valt op dat de melkrobot zo’n 6 tot 10 uur per koe per jaar bespaart. Doorgerekend voor het gemiddelde Nederlandse bedrijf komt dit neer op een besparing van zo’n 2 tot 3 uur per dag. Daar staat tegenover dat de AMS bedrijven de bespaarde uren voor driekwart weer besteden aan andere werkzaamheden in het bedrijf.  Per saldo zijn de bespaarde uren per bedrijf maar zeer beperkt.


Bron: EDF

Afwegingen

Bij de keuze voor een melksysteem moet goed nagedacht worden over de consequenties voor het hele bedrijf, inclusief de verwachtingen ten aanzien van uren.

Wil je hier over sparren? Vraag het één van de specialisten van Alfa. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij. 

Jelmer Sietzema

Jelmer Sietzema

Bedrijfskundig adviseur

088 2532316 | jsietzema@alfa.nl


Meer over Jelmer