Banner

Alfa: opnieuw meer impact met B Corp

2 september 2020 | Door:  Fou-Khan Tsang

Alfa kan zich opnieuw de trotse drager noemen van het B Corp certificaat, een internationale erkenning voor de meest duurzame bedrijven. Bij een driejaarlijkse beoordeling scoorde Alfa 13 punten hoger scoort dan de 102 van drie jaar geleden. Met name op het gebied van werknemers behaalt Alfa een score die ver boven het gemiddelde ligt, mede omdat de organisatie voor 100 procent eigendom is van de medewerkers. Alfa is sinds 2014 B Corp en zet zich in voor een betere wereld. 

Wat is B Corp? 

B Corps zijn ondernemers die naast financieel resultaat ook nadrukkelijk duurzame en sociale doelen nastreven, en overtuigend meer waarde willen toevoegen dan onttrekken aan onze maatschappij.  

Daarmee vormt B Corp - wat staat voor 'Benefit Corporation' - een snel groeiend netwerk van bedrijven die excelleren op het gebied van transparantie, sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid, en die elkaar stimuleren om zich in te zetten voor een betere wereld. Steeds vaker weten B Corps en andere duurzame organisaties ons te vinden als hun nieuwe accountant. 

“Dat wij nu voor de derde keer beloond zijn met het B Corp certificaat is een prachtige erkenning voor onze inspanningen om duurzaam waarde te creëren voor onze klanten, medewerkers én de samenleving”, aldus Fou-Khan Tsang, voorzitter van de Raad van Bestuur.  

Om B Corp te kunnen worden, worden bedrijven onderworpen aan een streng en uitgebreid assessment waarbij wordt ingegaan op goed bestuur, werknemers, maatschappij, milieu en klanten. Wereldwijd mogen inmiddels ruim 3500 ondernemingen en organisaties uit 74 landen zich B Corp noemen. Bekende B Corps in Nederland zijn bijvoorbeeld Dopper, Triodos Bank, Tony’s Chocolonely en Fairphone en sinds kort Auping. 

Net Zero 2030 

Het enige thema waarop Alfa in het nieuwe (en aangescherpte) B Corp assessment een iets minder goed resultaat haalde dan in het voorgaand assessment, is milieu. 

Samen met ruim 500 andere B Corps heeft Alfa zich gecommitteerd aan de ambitieuze 'Net Zero 2030' doelstelling om de netto-uitstoot van broeikasgassen in de eigen bedrijfsvoering vóór 2030 tot nul te reduceren. Met het opwekken van onze eigen zonne-energie, energiebesparing in onze panden, en door vanaf 2021 geen nieuwe leaseauto's op fossiele brandstof meer toe te voegen aan ons wagenpark maken we de grootste stappen. “Het is een ambitieuze doelstelling en we hebben nog een lange weg te gaan maar wij werken er hard aan om het haalbaar te maken”, aldus Fou-Khan Tsang, voorzitter Raad van Bestuur.   

Lees meer in ons impactverslag  

Een uitgebreidere toelichting op de resultaten en impact van Alfa van het afgelopen jaar, kun je vinden in ons impactverslag. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de financiële resultaten in 2019, als aan de impact en ambities op verschillende sociale en maatschappelijke thema's. Dit hebben we gedaan aan de hand van de UN Sustainable Development Goals (SDG's).   

Lees het impactverslag

Meer weten? 

Wil je meer weten over hoe Alfa invulling geeft aan B Corp en de 2030 ambitie, kijk dan op onze website of neem contact met je Alfa-adviseur.  

Fou-Khan Tsang

Fou-Khan Tsang

Voorzitter Raad van Bestuur

| ftsang@alfa.nl


Meer over Fou-Khan