Banner

Aangifte Inkomstenbelasting 2022

28 februari 2023 | Door:  Sabine Rozeboom

Vanaf 1 maart is het weer mogelijk om de aangifte Inkomstenbelasting in te dienen. Om de aangifte goed en volledig te verzorgen hebben wij informatie nodig.

Vooraf ingevulde aangifte (VIA)

Heb je ons gemachtigd met een doorlopende machtiging VIA die voor 1 juli actief was, dan kunnen wij een deel van de benodigde gegevens voor de aangifte elektronisch ophalen bij de fiscus. Hebben we nog geen machtiging of heb je deze nog niet geactiveerd, neem dan contact op met je Alfa-contactpersoon. De gegevens voor de aangifte kun je digitaal aanleveren bij jouw Alfa contactpersoon of op papier bij jouw Alfa vestiging.

Welke gegevens hebben wij nodig?

Jaaropgaven en jaaroverzicht van de werkgever, uitkeringsinstanties, bank en financiële instellingen, ontvangen wij van de Belastingdienst(VIA).   Deze gegevens zijn helaas niet altijd juist en/of volledig, daarom vragen wij je deze toch aan te leveren.

De VIA bevat bovendien niet alle informatie. Geniet je inkomsten als ZZP’er, freelancer of vrijwilliger, dan staan die inkomsten en de bijbehorende kosten, niet in de VIA. Informatie over de financiering van de aan- en/of verkoop van een eigen woning, het oversluiten van leningen en andere wijzigingen in de financiering van de eigen woning zijn ook niet in de VIA opgenomen. Evenals alimentatie, giften en zorgkosten, buitenlandse bezittingen, (onderhandse) schulden en bijvoorbeeld vorderingen uit een nalatenschap. Informatie over deze onderwerpen is nodig voor het doen van een juiste aangifte.

Is je persoonlijke situatie gewijzigd, bijvoorbeeld door een huwelijk, gezinsuitbreiding, pensionering of echtscheiding, dan horen we dit graag.

Box 3 inkomen uit sparen en beleggen

Over box 3, het inkomen uit sparen en beleggen, is de afgelopen tijd veel geschreven. In de aangiften over 2022 wordt het inkomen in box 3 berekend op basis van twee varianten de ‘oude’ methode volgens schijventarief en de  forfaitaire spaarvariant. De meest voordelige variant wordt opgenomen in het rapport van je aangifte.

 Ben je het niet eens met de heffing op basis van de oude methode of de forfaitaire spaarvariant, omdat het werkelijk rendement lager is dan waar de belasting over wordt berekend, dan kun je bezwaar maken, zodat je rechten zijn zeker gesteld.

Heb je vragen over de aangifte inkomstenbelasting 2022, neem dan contact op met jouw Alfa contactpersoon.

Sabine Rozeboom

Sabine Rozeboom

Fiscaal adviseur

088 2531663 | srozeboom@alfa.nl


Meer over Sabine