Banner

Vijf trends in fusies en overnames voor het mkb in 2023

10 januari 2023 | Door:  Frank van Ee

De Nederlandse mkb markt voor fusies en overnames (mergers & acquisitions of kortweg: M&A) draaide in 2021 en 2022 als nooit tevoren. Alfa Consultants, het corporate finance kantoor van Alfa Accountants en Adviseurs, helpt ondernemers bij de ontwikkeling en realisatie van hun M&A strategie. Het team werkt landelijk vanuit Aalsmeer en Nijkerk en houdt zich bezig met de begeleiding van fusies en overnames, waardebepaling en de financiering van overnames. In 2022 was Alfa Consultants betrokken bij een groot aantal transacties in het mkb. Wat zijn de belangrijkste M&A trends voor het mkb in 2023?

In dit artikel worden de vijf belangrijkste trends in de M&A markt kort beschreven.

1. Afkoeling van de markt


2021 en 2022 waren topjaren qua aantal transacties. Voor 2023 voorzien we echter een afkoeling van de markt. Rente en inflatie zetten de bedrijfswinsten van bedrijven onder druk. Dit leidt tot lagere waarderingen. Daarnaast bemoeilijkt de rentestijging en de grotere onzekerheid in de markt de financiering door banken en private equity partijen. Verwacht wordt dat in 2023 de waarderingen van mkb bedrijven over het algemeen zullen dalen en het aantal transacties ten opzichte van 2021 en 2022 zal afnemen.

2. Toename ‘capaciteitsovernames’

De krappe arbeidsmarkt leidt er in veel sectoren toe dat autonome groei nauwelijks nog valt te realiseren. De aandacht van mkb bedrijven voor groei via overnames zal daardoor toenemen. Zeker in consoliderende markten door strategische kopers met een sterke balans. In sommige sectoren zou dit de prijzen van bedrijven daardoor zelfs kunnen opdrijven. Te denken valt daarbij aan bedrijven in de transportsector, de installatiebranche maar bijvoorbeeld ook in de accountancymarkt en in de bouwsector.  

3. Meer onderscheid tussen goede en slechte bedrijven

Ondertussen is er nog steeds veel kapitaal in de markt. Het aantal investeringsmaatschappijen is onder andere vanwege de lage rente de afgelopen jaren explosief gestegen. De interesse voor mkb bedrijven (ook vanuit het buitenland) is daardoor nog steeds aanwezig. Vooral goed renderende bedrijven met groeipotentieel zijn nog steeds erg in trek. Tegelijk zien we in toenemende mate bedrijven die te kampen hebben met forse kostenstijgingen voor personeel, energie, grondstoffen en transport. Het onderscheid tussen bedrijven die goed zijn te verkopen en bedrijven die slecht zijn te verkopen neemt daardoor in 2023 naar verwachting toe.

4. Verdere digitalisering van de M&A markt

Ook in de M&A markt zien we dat corona een boost heeft gegeven aan de verdere digitalisering van (onderdelen van) processen. Boekenonderzoeken (due diligence) vinden vrijwel altijd plaats met behulp van digitale datarooms. Daarnaast vindt de communicatie gedurende het proces in toenemende mate plaats via digitale oplossingen (e-mail, videoconferencing en instant messaging). Verder wordt ook de vervaardiging, het beheer en de ondertekening van de transactiedocumentatie steeds verder gedigitaliseerd via documentmanagementsystemen en e-signing. Zelfs voor het zoeken en vinden van geschikte overnametargets (de zogenaamde: ‘deal sourcing’) worden steeds vaker online platforms gebruikt waar vraag en aanbod van bedrijven bij elkaar wordt gebracht. Genoemde ontwikkelingen zullen zich in 2023 verder doorzetten.  

5. ESG-factoren en langetermijnwaardecreatie

De laatste belangrijke trend die we ook in de M&A markt voor het mkb onderscheiden is de toenemende aandacht voor ESG-factoren. De maatschappelijke druk voor bedrijven om aandacht te besteden aan het milieu, aan sociale aspecten en aan goed ondernemersbestuur neemt sterk toe. Naar verwachting zullen bedrijven zich steeds vaker de vraag stellen of hun M&A strategie bijdraagt aan langetermijnwaardecreatie. Deze ontwikkeling zal ook zijn weerslag krijgen op de M&A markt bijvoorbeeld in de vorm van due diligence met aandacht voor ESG en van invloed zijn op de waardering van bedrijven.

Wil je groeien via overnames of je bedrijf verkopen? Het team van Alfa Consultants helpt je graag bij de ontwikkeling van een passende M&A strategie voor jouw bedrijf. Neem contact met ons op via telefoonnummer 088-2533300 of stuur een e-mail naar consultants@alfa.nl. Je kunt natuurlijk ook terecht bij een Alfa-vestiging bij jou in de buurt.