Banner

Verhuurders en huurders opgelet: verplicht Energielabel C voor kantoorruimte

7 december 2022 | Door:  Claire Vrolijk

Per 1 januari 2023 moet ieder kantoorpand minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw per deze datum niet aan de eis, dan mag het niet langer als kantoorpand gebruikt worden en riskeert de eigenaar een boete van maximaal € 81.000,-. Ben je huurder of verhuurder van een pand met een lager energielabel? Dan zijn er (bouwkundige) aanpassingen aan het pand nodig. Maar wie is daarvoor verantwoordelijk? Is dat de verhuurder als eigenaar van het pand of is dat de huurder als gebruiker van het pand?

Kantoorgebouwen

De energielabel C verplichting geldt voor alle kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m2, met uitzondering van monumentale gebouwen. Er is geen sprake van een kantoorgebouw als de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties kleiner dan 50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het pand waar het kantoor onderdeel van uitmaakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de veelvoorkomende situatie van een gebouw met een industriefunctie waarbij een (kleiner) gedeelte van het pand als kantoorruimte worden gebruikt. Een andere belangrijke uitzondering op de energielabel C verplichting is de situatie dat de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te bereiken een terugverdientijd van meer dan 10 jaar hebben.  

Gevolgen geen energielabel C

Een kantoorgebouw dat vanaf 1 januari 2023 niet minimaal energielabel C heeft, mag niet meer worden gebruikt. Gebeurt dit toch, dan kan er handhavend worden opgetreden. De gemeente kan dan bijvoorbeeld een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen. Is het kantoorpand verhuurd, dan komt de vraag op tegen wie zal worden opgetreden. Is dat de verhuurder of de huurder?  

Wie is verantwoordelijk?

De energielabel C plicht is in beginsel een verplichting die aan de eigenaar van het pand, dus de verhuurder, wordt opgelegd. De verhuurder is dus verantwoordelijk voor de naleving van de verplichting en eventuele handhaving zal dan ook tegen de verhuurder gericht zijn. Maar de verplichting heeft ook gevolgen voor de huurder. Een kantoorpand zonder minimaal energielabel C mag immers niet meer gebruikt worden, waardoor een huurder in het uiterste geval op zoek moet naar een andere locatie. Zowel verhuurder als huurder hebben er dan ook belang bij om aan de energielabel C plicht te voldoen. Verhuurder en huurder zullen dan ook samen op basis van de afspraken in de huurovereenkomst moeten bekijken voor wiens rekening de noodzakelijke aanpassingen tot verduurzaming moeten komen. 

Over het algemeen zullen aanpassingen aan de constructie, zoals spouwmuur- of dakisolatie, voor rekening van verhuurder komen. Gaat het om kleinere aanpassingen, zoals het plaatsen van ledverlichting of aanpassingen aan de inrichting van het pand, dan komen deze voor rekening van huurder. In de huurovereenkomst kunnen echter afwijkende afspraken zijn vastgelegd.

Onderneem nu actie!

Ben je huurder of verhuurder van een kantoorpand dat nog niet beschikt over energielabel C? Dan is het belangrijk om nu in actie te komen. Inventariseer welke energiebesparende maatregelen getroffen moeten worden, bijvoorbeeld met behulp van een energieadviseur. Bepaal vervolgens op basis van de afspraken in de huurovereenkomst of de maatregelen voor rekening van de verhuurder of huurder moeten komen. Kom je op basis van de huurovereenkomst niet tot een duidelijke verdeling van de kosten, ga dan in overleg met jouw huurder of verhuurder en maak hierover duidelijke afspraken. Ook als je binnenkort een nieuwe huurovereenkomst aangaat, is het van belang dat je aandacht besteedt aan de energielabel C verplichting.     

Heb je over dit onderwerp? Neem dan contact op met Claire Vrolijk.

Claire Vrolijk

Claire Vrolijk

Juridisch adviseur

088 2531274 | cvrolijk@alfa.nl


Meer over Claire