Banner

Schenken aan je kinderen: neem tijdig actie

14 februari 2020 | Door:  Silvio Brockötter

Schenken aan je kinderen. Veel ouders en/of verzorgers denken hierover na. Maar hierin actie nemen, dat wordt (te) vaak uitgesteld. Zo ook één van mijn klanten (laat ik hem Gerrit noemen), die een mooi vermogen heeft opgebouwd met zijn onderneming. Helaas is Gerrit getroffen door een ziekte die zijn lichaam en zijn geest langzaam aantast. Daardoor is hij niet meer in staat om thuis te wonen. Gerrit verhuist binnenkort naar een groepswoning in een verpleegtehuis. Met het denkvermogen van Gerrit is het nog goed gesteld. En de boodschap van de instanties dat hij straks een eigen bijdrage moet betalen voor het verblijf in het verpleegtehuis, heeft hem ertoe gebracht om contact met mij op te nemen. De vraag is als volgt: “Heeft Alfa een advies over hoe wij de bijdrage zo beperkt mogelijk kunnen houden?”

De onderneming van Gerrit is eind 2016 overgedragen aan één van zijn 6 kinderen. Door deze overdracht heeft hij een vordering gekregen van een half miljoen euro. Zijn zoon moet hem jaarlijks een rente betalen van 2%. Van deze vaste rente, de AOW-uitkering en het rendement op beleggingen, kan Gerrit financieel prima rondkomen. In totaal heeft hij een vermogen (box 3) van ongeveer 7 ton. Daarnaast heeft hij een schuldenvrije eigen woning met een geschatte waarde van 4 ton.

Heffing inkomstenbelasting box 1

De eerste optie die ik hem voorhoud heeft te maken met de vordering die hij op zijn zoon heeft als gevolg van de bedrijfsovername. Deze lening valt bij Gerrit in box 3. En het vermogen in box 3 telt zwaar mee bij het vaststellen van de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Bij Gerrit komt de eigen bijdrage uit op het maximumbedrag van € 2.365 per maand. Ik geef hem het advies om een aanpassing in de leningsovereenkomst te doen, zodat deze in box 1 valt. Daardoor zal de eigen bijdrage al dalen naar ongeveer € 2.000. Tevens is de heffing van inkomstenbelasting in box 1 gunstiger dan in box 3, zodat ook hierdoor nog een besparing wordt gerealiseerd (zie verderop).

Schenken aan kinderen op papier

Een tweede mogelijkheid om de eigen bijdrage te drukken schuilt in het schenken aan de kinderen. Omdat Gerrit zijn liquide middelen niet wil aanspreken en ook zijn zoon niet wil dwingen om de overnamelening snel af te lossen (om daarmee schenkingen in contanten te kunnen doen), blijft de mogelijkheid van schenkingen onder schuldigerkenning over. Dit wordt ook wel de ‘papieren schenking’ genoemd. Daardoor krijgen de kinderen een vordering op Gerrit, die pas bij zijn overlijden wordt afgelost. Om dergelijke schenkingen juridisch en fiscaal te laten werken, dienen ze door een notaris te worden opgesteld. Ook dient Gerrit jaarlijks 6% rente aan de kinderen te betalen.

Schenkbelasting betalen, maar wel besparen

Na overleg met de kinderen heeft Gerrit besloten om beide adviezen op te volgen. Omdat de schenkingen hoger zijn dan de jaarlijks vrijgestelde bedragen, is er wel 10% schenkbelasting verschuldigd over het bedrag boven de vrijstellingen. Maar dat nadeel wordt ruimschoots goedgemaakt door de besparingen. De eerste besparing betreft de eigen bijdrage voor de Wlz. In plaats van het maximum van € 2.365 is Gerrit nu ruim € 1.400 per maand verschuldigd.

Een tweede voordeel is dat Gerrit vanaf 2020 jaarlijks minder inkomstenbelasting betaalt in verband met de lening aan zijn zoon. Op basis van de te verwachten tarieven vanaf 2022 zou hij in box 3 over het saldo van € 500.000 jaarlijks 1,76% aan inkomstenbelasting betalen: € 8.800. Door de verplaatsing naar box 1 wordt dat een heffing in box 1 van jaarlijks ruim € 2.000.

Een derde voordeel is een besparing bij Gerrit in box 3 over de schuldig erkende bedragen. Deze schulden mag hij aftrekken van zijn overige vermogen in box 3. Daar staat tegenover dat de vordering bij de kinderen belast wordt in hun box 3 inkomen, maar bij de meesten valt dat bedrag onder het heffingsvrije vermogen van ruim 30 duizend euro per persoon.

Eigen bijdragen wlz

Zonder in dit artikel te streven naar volledigheid, verdient het volgende toch wel aandacht. Voor de eigen bijdrage van de Wet langdurige zorg (Wlz) over 2020 wordt van het inkomen uit 2018 en het vermogen per 1 januari 2018 uitgegaan. Wanneer dat vermogen sindsdien is gedaald (bijvoorbeeld door adviezen zoals hierboven staan vermeld), is het mogelijk om de peildatum voor inkomen en vermogen te verleggen naar dat gunstigere moment. Daarvoor moet tijdig een verzoek naar het Centraal Administratie Kantoor, CAK, worden gestuurd. Tot slot is er de mogelijkheid om de waarde van de eigen woning 2 tot 3 jaren buiten het ‘toetsvermogen’ voor de eigen bijdrage van de Wlz te houden. Ook dit vraagt een goede aanpak en afweging, waarbij ook andere financiële aspecten van belang zijn.

Onderneem tijdig actie

Op tijd actie ondernemen kan dus geld besparen; zowel met betrekking tot belasting als ten aanzien van de eigen bijdrage voor de Wlz. Wacht dus niet te lang. Wij kunnen nu al inzicht geven in eventuele mogelijkheden.

Silvio Brockötter

Silvio Brockötter

Fiscaal adviseur

088 2531255 | sbrockotter@alfa.nl


Meer over Silvio