Banner

Hoe futureproof is je vermogen eigenlijk?

1 februari 2022 | Door:  Harm te Hennepe

Is het vanuit fiscaal oogpunt beter om vermogen in privé of in een B.V. te sparen en/of te beleggen? Die vraag krijg ik vaak in de praktijk. Voor het antwoord zijn een aantal dingen van belang. Heb je je vermogen in de B.V. verdiend of in privé? Welk beleggingsrisico wil en kun je maximaal lopen? En over hoeveel vermogen hebben we het?

Wie belegt neemt risico. Dat mag duidelijk zijn. Als je belegt, neem je in bepaalde mate deel aan de economie en die economie kent nu eenmaal ups en downs. Wie spaart neemt ook deel aan de economie, maar staat langs de zijlijn. In principe loop je geen risico, als de bank in kwestie niet failliet gaat.  Wanneer de antwoorden op bovenstaande vragen bekend zijn kan worden berekend of sparen en/of beleggen voordeliger is in privé of in de B.V..

Vermogen verdiend in de B.V.

Wanneer je je vermogen in je B.V. hebt verdiend, dan is sparen met dat vermogen of beleggen binnen je B.V. de meest voor de hand liggende optie. Een alternatief is om je vermogen als dividend uit te keren en privé te gaan sparen en/of beleggen. Kies je hiervoor, dan ben je over de dividenduitkering 26,9% aan inkomstenbelasting (hierna: box 2-belasting) verschuldigd. Oftewel, als je € 500.000 vanuit je B.V. wilt uitkeren aan privé, hou je na de afdracht van belasting in privé nog € 365.500 over.

Dit is voor velen geen aantrekkelijk vooruitzicht. Gevoelsmatig ben je bijna 1,5 ton armer geworden. Door het vermogen in de B.V. te houden kan de belastingclaim naar de toekomst worden verschoven. Maar let op, van uitstel komt waarschijnlijk geen afstel. Toch is het vaak voordelig om de belastingheffing vooruit te schuiven. De B.V. kan dan immers rendement maken op de uitgestelde heffing van in dit voorbeeld € 134.500. Dit rendement is zelf ook weer belast met vennootschapsbelasting en toekomstige box 2-belasting. Maar per saldo kan het uitstellen een voordeel opleveren.

Omslagpunten

Vaak wordt gezegd dat bij lage rendementen, zoals op spaargelden, het beste in de B.V. kan worden belegd. Bij hogere rendementen is beleggen in privé vaak een beter alternatief. Bij welke verwachte rendementen liggen de omslagpunten? Dat is afhankelijk van:

In privé geldt een vrijstelling van € 50.650 per persoon, ofwel € 101.300 voor fiscale partners. Bezit je meer vermogen dan de vrijstelling? Dan zul je in principe elk jaar box 3-belasting moeten betalen. Voor vermogens tot € 50.650 (€ 101.300 voor fiscale partners) boven de vrijstelling is het omslagpunt 3,76%, uitgaande van het laagste vennootschapsbelastingtarief van 15%. Verwacht je een hoger rendement dan 3,76%, dan is beleggen in privé gunstiger. Voor het meerdere vermogen tot € 962.350 (€ 1.924.700 voor fiscale partners) bedraagt het omslagpunt 9,03%. En voor vermogens daarboven geldt zelfs een omslagpunt van 11,42%.

B.V. vaak beste plek

Voorgaande omslagpunten geven een goede indicatie. Al met al liggen de omslagpunten voor hogere vermogens op een zeer hoog niveau. Op basis van de actuele wet- en regelgeving is de conclusie dan ook al snel dat sparen en ook beleggen veelal fiscaal voordeliger is in de B.V. dan in privé.

Vermogen verdiend in privé

Stel, je hebt je vermogen in privé en niet in de B.V. verdiend. Hoe zit het dan met de omslagpunten? In dit geval zit jouw vermogen in box 3. Wanneer je vermogen boven de vrijstelling uitkomt, word je jaarlijks aangeslagen voor box 3-belasting. Het is mogelijk om je privévermogen over te dragen naar box 2, bijvoorbeeld naar een B.V. Of dit fiscaal aantrekkelijk is, hangt af van de omvang van je vermogen en het verwachte rendement.

Voor kleinere vermogens tot € 50.650 (€ 101.300 voor fiscale partners) boven de vrijstelling is het omslagpunt 1,49%, uitgaande van het laagste vennootschapsbelastingtarief van 15 %. Bij een lager verwacht rendement dan 1,49% is sparen of beleggen in de B.V. gunstiger. Voor het meerdere tot € 962.350 (€ 1.924.700 voor fiscale partners) bedraagt het omslagpunt 3,57%. En voor vermogens daarboven geldt een omslagpunt van 4,52%. Bij lagere verwachte rendementen is het fiscaal voordeliger om het vermogen naar de B.V. over te hevelen.

Voorbeeld

Stel je hebt samen met je fiscale partner een privévermogen van € 1.000.000. Je verwacht hierover een rendement van gemiddeld 2% per jaar te behalen, oftewel € 20.000. In privé is over dit vermogen € 11.373 aan box 3-belasting verschuldigd. Van het verwachte rendement resteert zodoende een nettorendement van € 8.627.

Als je jouw vermogen in een B.V. stort, betaalt de B.V. over het rendement van € 20.000 vennootschapsbelasting. Keert de B.V. het nettorendement als dividend vervolgens uit aan privé, dan is hierover box 2-belasting verschuldigd. Cijfermatig ziet dat er als volgt uit:

Rendement € 20.000
Af: Vennootschapsbelasting €   3.000
Af: Box 2-belasting €   4.573

Netto rendement

€ 12.427

Conclusie: er blijft € 3.800 meer nettorendement over dan wanneer je jouw vermogen in privé zou aanhouden. Wel moeten de kosten voor het oprichten en in de lucht houden van een B.V. van dit rendement nog worden afgetrokken.

Stel nu dat het verwachte rendement geen 2 maar 4% bedraagt. Dan blijft in privé € 28.637 netto over. In de B.V. blijft dan € 24.854 netto over. In dat geval is het voordeliger om jouw vermogen in privé aan te houden.

Bovenstaande omslagpunten zijn gebaseerd op de actuele tarieven en wet- en regelgeving. Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad een verrassende uitspraak gedaan. In het kort komt het erop neer dat de Hoge Raad zegt dat voor de heffing van belasting moet worden aangesloten bij het werkelijk rendement op vermogen wat in privé aanwezig is. Dit is echter nog niet wettelijk vastgelegd. Ook is er nog veel onduidelijkheid. Mocht de wet- en regelgeving worden aangepast, dan kan het omslagpunt nog steeds op dezelfde wijze worden berekend.

Persoonlijk Financieel Overzicht (PFO)

Je financiële toekomst is zeker niet alleen afhankelijk van sparen en/of beleggen in de B.V. of in privé. Er spelen nog veel meer factoren zoals arbeidsinkomen, opgebouwd pensioen en wat je wenst uit te kunnen geven. Wanneer je overzicht hebt over je toekomstige vermogensontwikkeling kun je met een geruster hart naar de toekomst kijken. Het Persoonlijk Financieel Overzicht (PFO) van Alfa geeft daarvoor het nodige inzicht. Met het PFO als basis kan Alfa een financieel plan op maat maken. In zo’n plan maken we in overleg met je de stappen concreet om jouw eigen financiële einddoel te behalen. Meer weten? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Harm te Hennepe via onderstaande contactgegevens.

Harm te Hennepe

Harm te Hennepe

Fiscaal adviseur

088 2531257 | htehennepe@alfa.nl


Meer over Harm