Banner

“Het is mijn passie om ondernemingen en ondernemers te laten groeien”

20 augustus 2019 | Door:  Marina de Wit

Ed Muller per 1 juli werkzaam bij Alfa als relatiemanager. Hij is al 25 jaar bedrijfsadviseur voor MKB-bedrijven.

Even voorstellen. Mijn naam is Ed Muller. Ik ben, eerst vanuit een eigen onderneming en nu vanuit Alfa, al 25 jaar bedrijfsadviseur voor MKB bedrijven, in allerlei branches. Mijn opdrachtgevers zijn met name familiebedrijven. Mijn uitdaging is om ondernemingen, ondernemers en medewerkers te ontwikkelen. Dit bijna altijd vanuit een gezamenlijk opgesteld toekomstplan. Dat vormt de basis voor strategie en beleid op alle aspecten die bij een bedrijfsvoering aan de orde komen. De in het plan genoemde hoofddoelen zijn vervolgens de ijkpunten in de aanpak. Doelen kunnen per opdrachtgever verschillen.

Adviseur en coach

Niet zelden word ik, na het proces van visievorming en de uitwerking daarvan in acties, ingeschakeld als interim adviseur. Dan ben ik dus in een bepaalde deeltijd daadwerkelijk fysiek aanwezig bij de opdrachtgever. De praktijk leert dat het ingezette verbeteringsproces dan veel sneller verloopt. Ik fungeer dan als aanjager, stok achter de deur en visiebewaker. Maar ook treed ik op als coach / klankbord voor bijvoorbeeld een directie of een MT. Ik ben, naast organisatie adviseur, ook gediplomeerd trainer en coach en kan zodoende het proces op een lerende wijze vormgeven. Vaak zijn er wat dit betreft ook subsidiemogelijkheden.

Bedrijfsbelang

Het is mijn passie om ondernemingen en ondernemers te laten groeien. Qua organisatie maar ook qua vaardigheden die voor een groeiend bedrijf nodig zijn. Groei betekent af en toe ook zaken afstoten of andere keuzes maken, zelfs als het om personen gaat. Als dit in het bedrijfsbelang is, geef ik eerlijk mijn mening. Ik ben een neutrale adviseur met alleen dat bedrijfsbelang als leidraad.

Overbodig

Trajecten die ik uitvoer duren over het algemeen tussen de 1 en 2 jaar. In die tijd wordt de organisatie zo ontwikkeld en op een coachende wijze begeleid dat ik mezelf in feite overbodig maak. Dan kan de organisatie zelf de vastgestelde visie op een optimale wijze realiseren.

 

Marina de Wit

Marina de Wit

Directiesecretaresse

088 2531149 | Directiesecretaresse


Meer over Marina