Banner

Fiets in privé- of ondernemingsvermogen aanschaffen?

11 juni 2020 | Door:  Linsey Berg

Als je als IB-ondernemer een fiets aanschaft, heb je de keuze of je de fiets in privé koopt (privévermogen) of op naam van de onderneming (ondernemingsvermogen). Of je de fiets kunt aanmerken als ondernemingsvermogen is afhankelijk van het gebruik van de fiets. Gebruik je de fiets voor meer dan 10% zakelijk kun je ervoor kiezen om de fiets als ondernemingsvermogen aan te merken. Gebruik je de fiets voor meer dan 90% voor privédoeleinden, spreek je over verplicht privévermogen.

Fiets aanmerken als ondernemingsvermogen

Als je de fiets als ondernemingsvermogen aanmerkt, moet je wel kunnen aantonen dat je de fiets voor meer dan 10% zakelijk gebruikt. Je zult dan dus een kilometeradministratie moeten bijhouden. Woon-werkverkeer telt voor de inkomstenbelasting mee als zakelijke kilometers. Voor de omzetbelasting wordt woon-werkverkeer als privé aangemerkt.

Het is mogelijk om de fiets voor de inkomstenbelasting en de omzetbelasting verschillend te etiketteren. Je kunt de fiets dus voor de inkomstenbelasting als privévermogen aanmerken en voor de omzetbelasting als ondernemingsvermogen en andersom. Als je de fiets tot het ondernemingsvermogen rekent, heeft dit de volgende fiscale gevolgen:

Inkomstenbelasting

Als de fiets als ondernemingsvermogen wordt aangemerkt voor de inkomstenbelasting, zal er gedurende vijf jaar op de fiets worden afgeschreven. Daarnaast is er recht op een investeringsaftrek van 28% van het investeringsbedrag exclusief omzetbelasting als de investering tenminste € 450 exclusief omzetbelasting bedraagt en het totaal van de investeringen in het betreffende jaar ten minste € 2.400 bedraagt. Als de fiets tot het ondernemingsvermogen behoort, zijn de verzekeringskosten en onderhoudskosten aftrekbaar van de winst.

Als de fiets zakelijk is geëtiketteerd, moet jaarlijks een correctie voor het privégebruik plaatsvinden. Sinds 2020 bedraagt de correctie 7% van de cataloguswaarde van de fiets inclusief omzetbelasting. Dit bedrag wordt ieder jaar bij de winst opgeteld, waardoor je hier belasting over betaalt.

Omzetbelasting

Als je ondernemer bent voor de omzetbelasting, kun je de omzetbelasting op de fiets terugvragen voor zover de fiets zakelijk wordt gebruikt. Stel dat de fiets voor 70% bedrijfsmatig wordt gebruikt en voor 30% voor privédoeleinden, dan is 70% van de omzetbelasting aftrekbaar. Aandachtspunt hierbij is dat woon-werkverkeer voor de omzetbelasting als privé wordt aangemerkt.

Fiets aanmerken als privévermogen

Een alternatief is om de fiets in privé aan te schaffen en jezelf een vergoeding voor de zakelijke kilometers die je maakt met je privéfiets toe te kennen. Je mag jezelf belastingvrij een vergoeding van € 0,19 per zakelijke kilometer toekennen. Het voordeel hiervan is dat je alleen de zakelijke kilometers hoeft bij te houden voor de vaststelling van de kilometervergoeding. Wordt de fiets als ondernemingsvermogen geëtiketteerd, dan is het noodzakelijk om middels een kilometerregistratie de zakelijke en de privékilometers bij te houden. Hoewel het zakelijk etiketteren van de fiets fiscaal voordelig kan zijn, gaat dit ook gepaard met een zwaardere administratieve last. Het is goed om je hiervan bewust te zijn bij het maken van je keuze.

Linsey  Berg

Linsey Berg

Junior fiscaal adviseur

088 2531117 | lberg@alfa.nl


Meer over Linsey