Banner

Alfa Denktank van start!

23 november 2022 | Door:  Marina de Wit

Eind mei deed Rick Pouw, bedrijfskundig adviseur op cluster Aalsmeer, via een wervend filmpje een oproep aan collega’s om je aan te melden voor de Alfa Denktank. Inmiddels zijn vijf collega's, waaronder Susan Breukel, Rutger van den Noort, Marcel de Rooij, Nienke Heijne en Rick zelf, aan het denken gezet en buigen ze zich de komende maanden over twee belangrijke thema’s: verbinden en digitalisering.

Wat is het idee?

Initiatiefnemer Rick: “Bij Alfa worden persoonlijke ontwikkeling en initiatieven van medewerkers serieus opgepakt. Ik vroeg mezelf de afgelopen periode af als persoon én medewerker van Alfa hoe ik positief kan bijdragen aan het beleid en de strategie van Alfa vanaf de werkvloer.” Rick ging de brainstormfase in met de clusterdirectie en ergens viel de naam Young MT. “

Het bleek geen geschikte naam voor wat we voor ogen hadden, aangezien we vonden dat je er geen leeftijdsgroep aan kunt hangen. Iedereen moet kunnen meedenken. Om die reden is de naam veranderd in Alfa Denktank. Rick ging verder met het uitwerken van zijn idee om dit vervolgens te delen met zijn teamleider en directie. ”Stap voor stap kwamen we dichterbij het concept.”

Wat is het doel van de Denktank?

Rick: “Het doel is verbinding maken tussen management en de werkvloer om operationele en beleidszaken te bespreken. Maar ook om een bredere groep medewerkers de mogelijkheid te bieden om mee te praten over de gang van zaken met betrekking tot beleid en strategie. Ik verwacht dat het zijn vruchten gaat afwerpen: bottom up, vanaf de werkvloer naar het management over niet alledaagse zaken en om beleidsstukken breder te delen.”

Wie is de Denktank?

 “Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zichzelf uitdagen om mee te denken over verschillende thema’s. De vijf leden zijn met zorg samengesteld. Het moet namelijk een  weerspiegeling van het personeelsbestand zijn qua geslacht, leeftijd, functie en achtergrond. Op deze manier kun je elkaar kwalitatief het beste aanvullen", aldus Rick.

Wat bespreekt de Denktank?

De Denktank komt eens per twee maanden samen. Onderwerpen worden zowel door MT of directie aangedragen maar ook vanuit de Denktank zelf. Van de deelnemers wordt namelijk verwacht dat zij zelf proactief hun rol pakken door signalen op de werkvloer op te pikken. “Er kunnen projecten of bijvoorbeeld speciale praktijkcasussen besproken worden.”

Belangrijk is dat de communicatiestructuur vanuit het MT naar de Denktank en andersom gewaarborgd blijft. “Andere onderwerpen waaraan je kunt denken zijn: de volgende stap in verbinding houden tussen de teams, initiatieven die genomen moeten worden op de arbeidsmarkt, hoe houden we de cluster challenge levendig, hoe geven we softe KPI’s vorm en hoe verandert onze organisatie in de toekomst naar minder administrateurs en meer adviseurs?“ Voor de komende maanden zijn al twee thema’s uitgekozen: verbinden en digitalisering. “Uiteraard houden wij periodiek alle medewerkers op de hoogte van onze plannen.”

Rick heeft zich kritisch uitgesproken dat er op beide kantoren ook daadwerkelijk iets met de Denktank gedaan gaat worden. “Ik heb nu nog de voortrekkersrol, maar wil voldoende draagvlak creëren en bereidheid vinden om er iets mee te doen. De huidige deelnemers hebben nog geen maximale deelnametijd, eerst ervaren en ontwikkelen.”

Verbinden

Financieel planner Susan Breukel is heel enthousiast en ziet een duidelijke rol in de Denktank voor haar weggelegd. “Ik wil mijn bijdrage leveren omdat ik een andere achtergrond heb dan de gemiddelde accountant. Ik ben anders denkend, ik let ook op de mensgerichte kant in plaats van prestatie gerichte kant van onderwerpen. Alfa zit in een verandertransitie, dat vraagt aandacht en motivatie van iedereen. Ik ben de kartrekker van het thema verbinding. We moeten voorkomen dat er op de werkvloer eilandjes ontstaan, daar ligt de basis voor verbinding. Meedenken, verbeteren en behoeftes peilen op de werkvloer, wat leeft er?”, aldus Susan.

Het streven van de Denktank is om al einde van dit jaar concrete plannen gereed te hebben en uit te rollen.

Marina de Wit

Marina de Wit

Directiesecretaresse

088 2531149 | Directiesecretaresse


Meer over Marina