Banner

Subsidie jonge landbouwers per 2 december opengesteld

25 november 2019 | Door:  Bor Houwers

De provincie Gelderland heeft bekend gemaakt dat de subsidie jonge landbouwers weer kan worden aangevraagd vanaf 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020. Deze subsidie is speciaal voor jonge landbouwers die willen investeren in de verduurzaming van het landbouwbedrijf waarin zij deelnemen. Investeringen waar je aan moet denken zijn energieopwekking voor eigen gebruik door zonnepanelen of (kleine) windmolens, investeringen in precisielandbouw, investeringen ter voorkoming van (stal)emissies, automatisch ruwvoermengsysteem en elektrisch aangedreven voertuigen voor het verrichten van landbouwactiviteiten (denk aan bijvoorbeeld een minishovel) en nog vele andere. 

De subsidieregeling wordt door alle provincies gelijktijdig opengesteld. Om duidelijkheid te verschaffen is er door elke provincie een investeringslijst opgesteld met daarin specifiek vermeld welke investeringen aanmerking komen voor subsidie. De investeringslijst in de provincie Gelderland is HIER te vinden.

Je kan maximaal voor € 20.000, - subsidie in aanmerking komen. Van het te investeren bedrag is 30% subsidiabel. Wanneer er ook niet-jonge landbouwers in het bedrijf deelnemen volgt er een korting van 20% per niet jonge landbouwer. LET OP er kunnen nog geen verplichtingen worden aangegaan voordat de subsidie is aangevraagd. Aanvragen worden gerangschikt op basis van de score die per investeringscategorie is aangegeven. Deze wordt bepaald door de mate waarin de investering bijdraagt aan de verduurzaming van het milieu, klimaatbestendigheid, dierwelzijn, volks- en diergezondheid, ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit. 

Denk je er over om te gaan investeren in 1 van de investeringen op de lijst? Neem dan contact op met Bor Houwers.

Bor Houwers

Bor Houwers

Bedrijfskundig adviseur

088 2531328 | bhouwers@alfa.nl


Meer over Bor