Banner

Investeringssubsidie voor machines voor het vernietigen van groenbemesters en vanggewassen

2 augustus 2023 | Door:  Bor Houwers

Op 1 september aanstaande wordt een landelijke investeringsregeling opengesteld met als doel het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen; de subsidie geïntegreerde gewasbescherming. Er kan subsidie worden aangevraagd voor investeringen in machines maar ook voor innovatieprojecten.

Er kunnen aanvragen worden ingediend voor maximaal twee machines waarmee een groenbemester of vanggewas kan worden vernietigd, afgemaaid, verhakseld, gefreesd of ondergewerkt. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een messenwals, messenrol, schijveneg, rotorkopeg of ecoploeg.

Het subsidiepercentage bedraagt 50 procent met een minimaal subsidiebedrag van 5.000 euro en maximaal subsidiebedrag van 125.000 euro. Als goedkeuring wordt verleend, ontvang je binnen twee weken 80 procent van het aangevraagde subsidiebedrag. Het is belangrijk dat de machine wordt aangeschaft binnen een maand na goedkeuring.

Het subsidiebudget wordt op volgorde van binnenkomst verdeeld. Komt het aantal aanvragen boven het beschikbare budget? Dan sluit de aanvraagperiode. RVO loot dan op de dag van sluiting welke aanvragen van die dag in aanmerking komen. Het is dus zaak om bij interesse in deze subsidie zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen! 

Voor meer informatie of het aanvragen van de subsidie kun je contact opnemen met je Alfa-adviseur

 

Bor Houwers

Bor Houwers

Bedrijfskundig adviseur

088 2531328 | bhouwers@alfa.nl


Meer over Bor