Banner

Heeft jouw onderneming nog wel de goede rechtsvorm?

6 april 2021 | Door:  Danny Overkamp

De rechtsvorm van een onderneming wordt bepaald bij de oprichting. Aanpassing van de rechtsvorm komt vaak alleen aan de orde als de omstandigheden binnen de onderneming wijzigen, bijvoorbeeld als er hoge winsten worden gemaakt.

BV aantrekkerlijker dan eenmanszaak of VOF? 

In de laatste jaren zijn er echter in de belastingwetten diverse wetswijzigingen aangekondigd en doorgevoerd, waardoor een nieuwe afweging op zijn plaats is. Verlaging van de zelfstandigenaftrek, verlaging van het vennootschapsbelastingtarief en verhoging van het tarief op inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) zijn enkele voorbeelden hiervan. We zien daardoor dat een BV in financiële zin eerder aantrekkelijk is geworden ten opzichte van een eenmanszaak of vennootschap onder firma. Waar in het verleden nog een winstaandeel van € 150.000 als omslagpunt gold, is € 100.000 nu mogelijk al voordeliger.

Aansprakelijkheid en risico's 

Maar de financiële kant is slechts één element in de afweging. Mede door Covid-19 en de gevolgen kunnen aansprakelijkheid en risico’s wezenlijk veranderd zijn. Soms is dit prima te ondervangen door bijvoorbeeld een verzekering.

Een BV is niet verplicht om de winst uit te keren. Daardoor kan een deel van de belastingheffing worden uitgesteld naar de toekomst. Dit kan een aanzienlijk liquiditeitsvoordeel en dus financieringsvoordeel met zich meebrengen. Dit kan zeker bij een  groeiende onderneming een voordeel zijn.

Raadpleeg een fiscaal adviseur

Aanpassing van een rechtsvorm is een afweging van verschillende elementen. Elementen die per onderneming en zelfs per ondernemer kunnen verschillen. Omdat de omzetting van een rechtsvorm kosten en administratieve lasten met zich meebrengt, is een zorgvuldige afweging van al deze elementen noodzakelijk. Raadpleeg daarom een fiscaal adviseur!

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan gerust contact op met je contactpersoon bij Alfa. Uiteraard kun je ook contact met mij opnemen.
 

Geïnteresseerd in de financiële verschillen tussen een eenmanszaak en een BV? Mijn collega Nico Verhagen heeft onlangs een artikel geschreven waarin hij de eenmanszaak vergelijkt met een BV.

Lees het artikel hier

Danny Overkamp

Danny Overkamp

Senior fiscaal adviseur

088 2533552 | doverkamp@alfa.nl


Meer over Danny