Banner

Belastingplan 2024 op veel punten belangrijk gewijzigd

31 oktober 2023 | Door:  Jasper Gorter

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met alle fiscale wetsvoorstellen uit het pakket van Prinsjesdag. Toch heeft de Tweede Kamer een flink aantal amendementen aangenomen met wijzigingen op de wetsvoorstellen. We noemen de belangrijkste aanpassingen hieronder.

 1. De voorgenomen verlaging van de mkb-winstvrijstelling wordt deels teruggeschroefd. De mkb-winstvrijstelling wordt per 1 januari 2024 verlaagd van 14 naar 13,31 procent en dus niet naar 12,7 procent zoals eerder het plan was.
 2. Het bedrag dat onder de BOR voor 100 procent is vrijgesteld, gaat omhoog van € 1.205.871 in 2023 naar 1.500.000 euro in 2025. Dat was al eerder bekend. Nieuw is dat voor het meerdere vanaf 2025 een vrijstelling van 75 procent gaat gelden. Eerder was een verlaging gepland van de 83 procent-vrijstelling naar 70 procent, dit wordt teruggeschroefd naar 75 procent.
 3. Vorig jaar is al besloten dat er vanaf 2024 twee tarieven in box 2 gaan gelden: 24,5 procent tot 67.000 euro (bij fiscale partners 134.000 euro) en 31 procent daarboven. Dit hoogste tarief wordt per 1 januari 2024 geen 31 procent maar 33 procent.
 4. In de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap is opgenomen dat de dga die veel leent bij de eigen bv, hierover in box 2 inkomstenbelasting moet betalen. Het eerste meetmoment is op 31 december 2023. Op dat moment geldt een drempel van € 700.000. Deze drempel wordt in 2024 verlaagd naar 500.000 euro en geldt dus voor het eerst op het meetmoment 31 december 2024.
 5. Het plan om vanaf 2024 de fiscale aftrek voor giften in de vennootschapsbelasting onder de 100.000 euro (of tot 50 procent van de winst) af te schaffen, is van de baan.
 6. Het tarief in box 3, de belasting op vermogensinkomsten, wordt per 1 januari 2024 verhoogd van 32 procent naar 36 procent. Het kabinet had zelf al een voorstel voor een verhoging naar 34 procent gedaan.
 7. De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) zou vanaf 2025 afgeschaft worden. Alleen ouders met een kind onder de 12 jaar dat vóór 1 januari 2025 geboren is, zouden vanaf 2025 nog recht hebben op IACK. Deze afschaffing wordt echter uitgesteld naar 2027. Vanaf die datum houden alle ouders met kinderen die aan de voorwaarden voldoen recht op IACK, dus ook ouders met een kind geboren vanaf 1 januari 2027. De hoogte van de IACK wordt echter elk jaar een stuk lager en zo in negen jaar afgebouwd naar nihil.
 8. De 30 procent-regeling, de mogelijkheid om een deel van het loon aan werknemers die uit het buitenland zijn aangetrokken belastingvrij uit te keren, wordt per 1 januari 2024 nog verder versoberd. Deze was al versoberd door een koppeling per 1 januari 2024 aan de Balkenendenorm. Nieuw is dat de 30 procent-regeling in de eerste 20 maanden nog wel 30 procent bedraagt, maar voor de tweede 20 maanden verlaagd wordt naar 20 procent. Gedurende de derde 20 maanden bedraagt deze 10 procent. Ook wordt de buitenlandse partiële belastingplicht per 2024 afgeschaft. Voor al lopende 30 procent-regelingen geldt overgangsrecht.
 9. De belastingkorting voor benzine, diesel en LPG, die sinds 1 juli 2023 geldt, wordt verlengd met 1 jaar. Ook wordt de reguliere indexatie per 1 januari 2024 niet doorgevoerd.
 10. Om de lasten van huishoudens te verlichten, wordt de energiebelasting verlaagd.
 11. Het in box 3 vrijgestelde bedrag voor groen sparen en beleggen wordt met ingang van 1 januari 2025 verlaagd naar 30.000 euro (fiscale partners: 60.000 euro).

Let op! De wetsvoorstellen inclusief amendementen moeten nog wel worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Jasper Gorter

Jasper Gorter

Hoofd vaktechniek fiscaal

088 2531011 | jgorter@alfa.nl


Meer over Jasper