Banner

De energiebesparingsplicht. Voldoe jij er al aan?

6 oktober 2023 | Door:  Christiaan Kole

De energiebesparingsplicht is onderdeel van de kabinetsplannen om Nederland te verduurzamen en is afhankelijk van het energieverbruik op je bedrijf:

Dit artikel is gepubliceerd op 25 mei 2023 en is op 6 oktober 2023 geupdatet. 

Zit het energieverbruik op je bedrijf hier boven, dan heb je dus te maken met de energiebesparingsplicht. De energiebesparingsplicht houdt in dat je alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uitvoert. Die eis geldt ook als er geen energie mee wordt bespaard, maar wel de CO2-uitstoot wordt verminderd. Dat kan bijvoorbeeld het opwekken van hernieuwbare energie zijn. Ook de toepassing van energie met minder CO2-impact valt eronder. Aan de andere kant: voor bedrijven kan het ook een stimulans zijn om maatregelen te nemen met een korte horizon. De lijst met erkende maatregelen vind je hier.

Extra verplichting in 2023

Naast de energiebesparingsplicht geldt er, afhankelijk van de grootte van je bedrijf, nog een extra verplichting:

Met dit stappenplan kan je zien welke verplichting jouw bedrijf extra heeft.

Eens in de vier jaar moet je als je in één van bovenstaande categorieën valt aan RVO rapporteren hoe je aan deze verplichting gaat voldoen. In 2019 is de informatieplicht rondom de energiebesparingsplicht voor het eerst ingegaan, waardoor veel ondernemers in 2023 uiterlijk 1 december aan deze verplichting moeten voldoen.

Vergeleken met 2019 zijn de uitzonderingsposities voor oa. type C bedrijven van het activiteitenbesluit en de glastuinbouw vervallen. Hierdoor zullen deze bedrijven moeten voldoen aan de energiebesparingsplicht en de andere genoemde verplichtingen, als het energieverbruik hoger is dan eerder genoemde waarden. 

Subsidie mogelijk naast energiebesparingsplicht

Investeringen in energiebesparende maatregelen bieden ook subsidiekansen, zo staan er verschillende maatregelen op de Erkende maatregelenlijsten (EML), waarvoor Energie-investeringsaftrek(EIA) mogelijk is. Lees meer over deze mogelijkheden in dit bericht: Diverse subsidies voor maatregelen energiebesparingsplicht.

Alfa neemt werk uit handen

De energiebesparingsplicht en de andere verplichtingen die erbij komen kijken, vormen dit jaar een extra uitdaging voor jou als ondernemer. Werk dat bovendien vrij specialistisch is, enerzijds vanwege technische kennis en anderzijds vanwege financiële kennis om de investeringen zo optimaal mogelijk gefinancierd en gesubsidieerd te krijgen. We volgen de ontwikkelingen op de voet vanuit Alfa. We kunnen je sowieso bijstaan op het gebied van financiële haalbaarheidsberekeningen, prognoses en strategisch subsidieadvies. En uiteraard beantwoorden wij graag alle vragen die je over de regeling hebt. Je kunt zelf ook meer lezen over deze regeling op de site van RVO.

Wil je ondersteuning? Neem dan contact met ons op via het dichtstbijzijnde kantoor van Alfa.

Christiaan Kole

Christiaan Kole

Bedrijfskundig adviseur

088 2531072 | ckole@alfa.nl


Meer over Christiaan