Banner

Cijfers die Spreken Melkveehouderij: Alfa voorziet ongekend hoge kritieke melkprijs

1 november 2023 | Door:  Hans de Bie

De komende jaren worden melkveehouders geconfronteerd met een fors hogere kritieke melkprijs. De melkprijs moet minimaal 51,5 cent zijn, wil een ondernemer nog zijn rekeningen kunnen betalen. Die conclusie trekt Alfa Accountants en Adviseurs in de kwartaaluitgave ‘Cijfers die Spreken’ voor de sector. De afbouw van de derogatie, de gestegen rente en de inflatie zijn de grootste prijsopdrijvende factoren. De verwachting van Alfa is dat de melkprijs uiteindelijk weer boven de kostprijs uitkomt. De agrospecialisten geven daarbij wel aan dat de melkveehouderij een lastige periode tegemoet gaat.

Het is een voorspelling die volgt op een ‘superjaar’, zoals relatiemanager Geert Veenstra van Alfa Fryslan de cijfers van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 omschrijft. De kentering is echter snel ingezet: in tien maanden tijd daalde de basismelkprijs 20 cent naar het huidige niveau van 41 cent, ruim onder de kostprijs, al zijn er grote verschillen tussen individuele bedrijven. Zorgelijk is dat Alfa ondanks het superjaar nu al financiële problemen bij ondernemers constateert. De kosten voor teelt en oogst zijn hoger in deze tijd van het jaar, er komt bij een aantal melkveebedrijven nog een hoge aanslag inkomstenbelasting aan en de afvoerkosten van mest zijn fors opgelopen.

Kosten verlies van derogatie

De geleidelijke afschaffing van derogatie gaan melkveehouders voelen in de portemonnee. Voor een gemiddelde ondernemer met 55 hectare grasland becijfert Alfa het nadeel op 38 duizend euro. ‘Groter risico dan de prijs per ton is momenteel de onzekerheid of de mest überhaupt nog wel wordt afgehaald.’ De afzetkosten van mest, de gestegen rente en de gedaalde melkprijs resulteren in een kritieke melkprijs van bijna 53 cent.

Er is perspectief in de sector maar niet elke individuele ondernemer zal mee kunnen. De combinatie van gestegen kosten en de huidige - fors lagere - melkprijs hakt er bij veel ondernemers flink in. Ook banken zijn minder welwillend om mee te investeren en dringen in veel gevallen aan op eerder aflossen. Politieke onzekerheid en de maatschappelijke druk op de melkveehouderij maken het perspectief voor ondernemers er op korte termijn niet beter op.

Onbalans motor achter onvermijdelijke prijsstijging melk

De sector moet de komende jaren zien te overleven, voorspelt Alfa. Uiteindelijk is de onbalans tussen vraag en aanbod de motor achter een onvermijdelijke prijsstijging van melk, is de conclusie in Cijfers die Spreken Melkveehouderij. Veenstra: ‘Een gezonde melkveehouderij is in mijn beleving niet afhankelijk van de focus op duurzaamheid en klimaat, maar vooral van de focus op de kostprijs en goede resultaten met duurzaamheid, klimaat en milieuruimte als kaders waarbinnen het moet gebeuren.’

Cijfers die Spreken Melkveehouderij is kosteloos te lezen via deze link.

Bekijk Cijfers die Spreken nu

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans