Banner

Subsidieregeling Daken Fryske Pleatsen

27 juni 2023 | Door:  Willem Sikkema

De provincie Fryslân stelt 600.000 euro subsidie beschikbaar voor restauratie of herstel van het dak van boerderijen die beschermd zijn als rijks- of gemeentelijk monument of als karakteristiek met een sloopverbod in het bestemmingsplan.

Bij dit herstel valt te denken aan restauratie maar ook om het vervangen van niet-traditionele dakbedekking zoals golfplaten door traditionele dakbedekking zoals pannen of riet. Ook uilenborden zijn subsidiabel in deze regeling.

Subsidieregeling Daken Fryske Pleatsen

Er kan maximaal 24.999 euro subsidie per boerderij worden verstrekt. De openstelling van de subsidie is 3 tot en met 24 juli 2023.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst en via twee subsidieplafonds:

1. Boerderij in agrarisch gebruik. Hiervoor is 400.000 euro subsidie beschikbaar
2a. Boerderij met een niet agrarische hoofdfunctie anders dan wonen
2b. Boerderij met meerdere wooneenheden (voor a en b is 200.000 euro subsidie beschikbaar)

Of jouw boerderij in aanmerking komt als rijks- of gemeentelijk monument of als karakteristiek met een sloopverbod in het bestemmingsplan vindt je in het rijksmonumentenregister, kun je navragen bij jouw gemeente of vindt je op ruimtelijkeplannen.nl.

Subsidie aanvragen

Bij de aanvraag van de subsidie dient het aanvraagformulier te worden ingevuld. Daarnaast moet(en) er offerte(s) worden bijgevoegd. De technische toestand van het dak dient te worden onderbouwd door middel van foto’s. Het is ook nodig om de juiste vergunningen te hebben voor de restauratie.

Subsidie toegekend

De werkzaamheden welke na de aanvraag zijn uitgevoerd zijn subsidiabel. Het is wel nodig om een afstemmingsoverleg op locatie uit te voeren. Bij dit overleg is iemand van de provincie aanwezig. Het afstemmingsoverleg na de aanvraag, maar voor de toekenning is op eigen risico.

Aanvullende subsidie

De subsidieregeling Daken Fryske Pleatsen kan aangevuld worden met de Subsidieregeling monumenten Fryslân 2023.  Hiervoor is 2,7 miljoen euro beschikbaar in 2023. Deze subsidie is beschikbaar voor:

  1. Restauratie van rijksmonumenten
  2. Herbestemming van rijksmonumenten
  3. Onderhoud van rijksmonumentale molens
  4. Restauratie en herbestemming gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden
  5. Plankosten

De openstelling voor onderdelen 1 tot en met 4 is van 18 tot en met 22 september 2023. Voor de plankosten is de openstelling van 18 september tot en met 27 oktober 2023.

Kijk voor meer informatie op:
https://www.fryslan.frl/monumenten
https://www.fryslan.frl/daken

Willem Sikkema

Willem Sikkema

Bedrijfskundig adviseur

088 2532322 | wsikkema@alfa.nl


Meer over Willem