Banner

Melden of niet (vrijwillige opkoop)

23 december 2020 | Door:  Jan Poppe

Stikstof beheerst de landbouwagenda. Diverse provincies, zoals Noord-Brabant en Friesland, geven de mogelijkheid om te melden voor de opkoopregeling voor veehouderijen. Bedrijven met een hoge depositie binnen een straal van 10 km ten opzichte van Natura 2000 -gebied kunnen zich melden voor een vergoeding van de marktwaarde van de bedrijven. Enkele voorwaarden zijn er, naast een budget van € 53 miljoen voor bedrijven in Noord-Brabant. 

Een beroepsverbod voor de veehouder om niet op een andere plaats een nieuwe veehouderij te beginnen was verstrekkend. Het schaarde de veehouder gelijk met vereniging die op last van de rechter wordt verboden. Allerlei gevoelens kwamen bij dit verbod naar boven, maar inmiddels is het verbod verdwenen. 

Aanmelden voor deze opkoopregeling, waarbij geen inkomensschade wordt vergoed, of andere alternatieven zoeken, of blijven waar je zit. Het zijn vragen voor de bedrijven binnen de straal van 10 km. Deze afstand tot de Natura 2000-gebieden was niet bekend bij het rapport Remkes. Is dit de straal waarbinnen bedrijven op een lijstje staan, zoals een lijst van piekbelasters?    

Vanuit de Provincie Noord-Brabant is het duidelijk, vrijwillig betekent zelf gaan melden (mogelijk vanaf 18 januari tot en met 1 maart 2021). Het is een puzzel voor het bedrijf, voor de veehouder. Welke strategie, welke keuze wordt er gemaakt, welk toekomstperspectief is er? Een opgave die menig veehouder heeft sinds de stikstof-uitspraak en het rapport “niet alles kan”.  

Er wordt geschoven met de verschillende stukjes van de puzzel, om de complete puzzel voor de toekomst van het bedrijf, van het gezin, in te vullen.  Wie is er piekbelaster?  Bedrijven met meer dan 2 mol per hectare stikstofdepositie op het Natura 2000 -gebied. Tot de puzzel behoort ook het stukje “opvolging” en het stukje “afspraken met familie”. Dat zijn vragen die de toekomst raken van het bedrijf én het vraagstuk wel of niet opkopen door de overheid in een ander licht kan zetten. 

De verwachting in Brabant is dat een beperkt aantal bedrijven (gemiddeld 10 per jaar) in drie jaar tijd gebruik maken van de opkoopregeling. Wie zich meldt, zal eerst de puzzel compleet en duidelijk willen hebben.  Let op dat afspraak is afspraak, wat er overeengekomen wordt blijft geldig.  

Meer weten, neem contact op met je klantbeheerder. 

Jan Poppe

Jan Poppe

Senior juridisch adviseur

088 2531958 | jpoppe@alfa.nl


Meer over Jan