Banner

Energiesubsidies glastuinbouw 2023: lager percentage, minder geld naar led?

9 februari 2023 | Door:  Elbert van Aalst

In 2022 heeft Alfa meer dan veertig keer subsidie aangevraagd voor de regeling Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG). De regeling is dit jaar ‘wegens succes geprolongeerd’, mogen we wel zeggen. Vorig jaar was er maar liefst zestig miljoen euro aan subsidie verstrekt. Of het rijk in 2023 weer zo gul is, is nog maar de vraag. Momenteel staat de pot bij de start op veertien miljoen, maar het bedrag kan nog oplopen. Hoe kan de regeling die - vermoedelijk - op 1 april opent eruit gaan zien?

Twee grote veranderingen springen in het oog. De eerste is dat het uiteindelijk te verdelen budget verdeeld zal worden over twee subsidiepotten. Ledverlichting krijgt namelijk een eigen budget. De reden daarvoor is de oververtegenwoordiging van ledverlichting in de subsidieaanvragen vorig jaar. Van de zestig miljoen die is uitgekeerd ging er vijftig miljoen naar kassen met ledverlichting. Er  kwamen maar liefst 206 aanmeldingen binnen, waarvan driekwart is gehonoreerd. De consequentie is dat er veel minder geld overbleef voor andere, ook duurzame technieken.

Subsidiabel in 2023 zijn de volgende technieken:

Subsidie daalt van 25 naar 20 procent

Nog niet bekend is hoe het uiteindelijke budget zal worden verdeeld over de twee potten. Niet langer kunnen ondernemers rekenen op de gebruikelijke korting van 25 procent op hun investeringsbedrag. Tijdens het LichtEvent op 1 februari werd bekend dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de subsidie verlaagt naar 20 procent. Ledverlichting werd vorig jaar maximaal beloond met 500.000 subsidie, een tweede energiescherm met 250.000.

De belangstelling voor de EG-regeling is traditioneel groot. Vorig jaar was er uiteindelijk zestig miljoen euro beschikbaar. Dit jaar is het startbedrag met veertien miljoen aanmerkelijk lager. Wel houdt de RVO er rekening mee dat het bedrag nog hoger uit kan komen. De zestig miljoen zal in 2023 echter niet worden gehaald, werd al als ‘waarschuwing’ meegegeven.

Binnenkort meer details

Ook bij klanten van Alfa is de belangstelling groot om voor subsidie in aanmerking te komen, bleek vorig jaar. Hoe de regeling er dit jaar uit gaat zien is nog niet bekend. Dat gebeurt als de overheid de exacte voorwaarden publiceert in de Staatscourant. RVO verwacht binnen een aantal weken de nieuwe regeling te publiceren. Op dat moment komt Alfa met een update van dit bericht. Vervolgens is de verwachting dat in april de aanvragen kunnen worden ingediend.

Kom nu al in actie

Ook al is nog niet bekend wanneer de regeling open gaat en voor hoe lang: kom alvast in actie, als je plannen hebt om duurzaam te investeren. Misschien kun je al offertes aanvragen bij je toeleveranciers. Het is in ieder geval een goed idee om contact op te nemen met je Alfa-adviseur. Het in orde maken van de subsidieaanvraag is meestal specialistenwerk. Denk erom dat je niet al eerder opdracht geeft aan je toeleverancier, maar het moment van publicatie afwacht.

De openstelling wordt een vaste periode waarbinnen de aanvragen moeten worden ingediend bij de RVO. Anders dan vorig jaar wordt er bij overschrijding van het budget geloot onder alle aanvragen. Zodra wij meer weten, informeren we je.

Elbert van Aalst

Elbert van Aalst

Bedrijfskundig adviseur

088 2531952 | evanaalst@alfa.nl


Meer over Elbert