Banner

Welke belangrijke veranderingen zijn er voor de derogatie van 2024?

31 januari 2024 | Door:  Maaike Groot

De derogatie wordt stap voor stap afgebouwd en eindigt definitief in 2026. De derogatienorm is in 2024 lager dan in 2023: 210 kg stikstof voor de NV-gebieden en 230 voor de rest van Nederland. Je kunt de vergunning voor 2024 aanvragen van 1 tot en met 29 februari 2024. Wouter Vieveen, bedrijfskundig adviseur, heeft een video gemaakt waarin hij de belangrijkste wijzigingen in derogatie voor 2024 bespreekt. Kijk je mee? 

Lees ook: belangrijke datums mest
Lees ook: verplicht Bemestingsplan voor alle landbouwers, dus ook voor niet-derogatiebedrijven

Lagere norm of zelfs geen derogatie in bepaalde gebieden

Voor de met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden) geldt een lagere norm van 210 kg. Deze derogatienorm geldt voor alle NV-gebieden. Die zijn in 2024 fors uitgebreid. Vanaf 2023 kon geen derogatie worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden en in Natura 2000-gebieden.  

Met ingang van 2024 geldt de reguliere norm van 170 kg stikstof ook voor percelen in een straal van 250 meter rondom bepaalde Natura 2000-gebieden, de zogenaamde ‘derogatievrije zones’. In Mijn percelen zie je in de kaartlaag of jouw percelen in een Natura 200-gebied, derogatievrije zone of grondwaterbeschermingsgebied liggen. Lees ook: Nieuwe NV-gebieden aangewezen met lagere mestnorm.

Subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie

Om veehouders enigszins te compenseren voor de hogere kosten, is vorig jaar de subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie in het leven geroepen. Deze subsidie wordt ook in 2024 weer opengesteld, waarschijnlijk in de periode vanaf 1 juni tot en met 30 juni.

Voorwaarden

De voorwaarden om voor derogatie in aanmerking te komen, zijn gelijk aan voorgaande jaren:

Bemestingsplan, grondmonsters en opgave aanvullende gegevens

De deadline voor het aanvragen van de derogatievergunning 2024 is 29 februari. Dat is ook de uiterste datum voor de grondbemonstering en het opstellen van het verplichte bemestingsplan. Grondmonsters mogen op 29 februari 2024 niet ouder zijn dan 4 jaar en 1 maand. Grondmonsters met een monsterdatum van 1 februari 2020 tot en met 29 februari 2024 zijn dus geldig. Bedrijven die in 2023 derogatie hebben aangevraagd, moeten uiterlijk op 31 januari 2024 de aanvullende gegevens indienen. Veehouders die in 2023 geen, maar voor 2024 wel derogatie aanvragen, geldt dat de aanvullende gegevens uiterlijk 29 februari ingediend moeten worden.

Alfa is dichtbij

Heb je nog vragen over de derogatie 2024? Maaike Groot of Patricia Klinkhamer-Hooijberg helpen je graag met de vergunningaanvraag,  het opstellen van het bemestingsplan en de opgave aanvullende gegevens. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Maaike Groot

Maaike Groot

Bedrijfskundig adviseur

088 253 2147 | mgroot@alfa.nl


Meer over Maaike