Baangerelateerde investeringskorting (BIK) aanvullende voorwaarde

10-11-2020 | Door:  Herma Brinkhuis

De BIK is een regeling die is bedoeld om nieuwe investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen te stimuleren. De regeling is van toepassing op investeringsverplichtingen die op of na 1 oktober 2020 worden aangegaan. De BIK kan verrekend worden met de loonheffingen en is daardoor alleen interessant voor bedrijven met personeel. Het komt dus niet alleen ten gunste van bedrijven die winst maken.

Echter, nu blijkt dat er een aanvullende voorwaarde qua betalingstermijn is gesteld aan de BIK. 

BIK-verklaring

De regeling wordt uitgevoerd door RVO in samenwerking met de Belastingdienst. Vanaf 1 september 2021 kunnen bedrijven die investeren de BIK aanvragen bij RVO.nl. De maximale doorlooptijd voor de afgifte van een BIK-verklaring nadat de aanvraag door RVO is ontvangen is vervolgens 12 weken. Nadat de bedrijven een BIK-verklaring hebben ontvangen, kan de BIK worden verrekend met de loonheffing.

Extra voorwaarde

De extra voorwaarde houdt in dat de betreffende investering nog niet volledig mag zijn afbetaald vóór 1 januari 2021. Er moet dus nog een betaling voor de investering plaatsvinden op of na 1 januari 2021. Anders kan geen gebruik worden gemaakt van de BIK.
De investeringen die een laatste betalingsverplichting hebben in de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 moeten binnen die termijn daadwerkelijk zijn betaald en uiterlijk binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen. Dit is met het oog op het tijdelijke karakter van de regeling. 
De staatssecretaris geeft verder aan dat de BIK kan worden verkregen naast andere investeringsfaciliteiten, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving (Vamil). De BIK geldt alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen.

Conclusie

Het is belangrijk dat er nog een betalingstermijn voor de betreffende investering dient te worden voldaan binnen de periode die duurt van 1 januari 2021 tot en met  31 december 2022. Indien de investering voor 1 januari 2021 al is afbetaald, kan geen gebruik worden gemaakt van de BIK.

Zie hier een voorbeeld van de website van de Rijksoverheid.

Herma Brinkhuis

Herma Brinkhuis

Senior fiscaal adviseur

088 2532803 | hbrinkhuis@alfa.nl


Meer over Herma