Banner

PFO: het perfecte instrument voor financiële geruststelling

15 april 2022 | Door:  Ruud Spithoff

In september 2019 startte ik bij Alfa in het fiscale team van cluster Fyslân. Dit deed ik naast de studie Fiscaal Recht.  Inmiddels heb ik deze studie afgerond en werk ik zo’n twee en een halfjaar bij Alfa. In deze tijd heb ik kennisgemaakt met de praktijk op het gebied van Fiscaal Recht. Naast mijn werkzaamheden op fiscaal gebied ben ik mij gaan richten op de financiële planning van onze cliënten.

In dit traject ga ik samen met de klant en een collega in gesprek om de uitkomsten van het PFO te bespreken. Tijdens deze gesprekken merk ik dat de financiën door middel van grafieken en andere visuele weergaven echt gaan leven voor de klant. Misschien heb je nu wel een idee hoe je er financieel voorstaat, maar hoe zit het over 10 of 20 jaar dan?
In alle gevallen geeft het PFO de ondernemer/particulier meer zekerheid en inzicht in de financiële toekomst. Dit zorgt – zo is mijn ervaring - voor veel geruststelling.

Meten is weten

Op basis van het PFO kan financieel sturing worden gegeven waar nodig. Of dat nou sturing is die moet leiden tot minder uitgaven of juist het tegenovergestelde (je kunt gerust wat meer uitgeven/je kunt prima die grote reis maken of bijv. die camper aanschaffen). En het blijkt: je kan pas sturen in jouw financiële situatie als je weet hoe je ervoor staat. Daarmee bedoel ik niet alleen de financiële situatie nu, maar ook de situatie over 20 jaar. Met andere woorden: meten is weten.
Het PFO is hiervoor het perfecte instrument, zo is mijn ervaring.

Een tijd van financiële verandering

Je runt al jaren (5, 10 of wellicht al 30 of 40 jaar) een onderneming. Hiervan betaal je je rekeningen, je levensbehoeftes en alle andere kosten (denk bijvoorbeeld aan een vakantie of een auto). Maar, er komt een tijd om het – qua werken/ondernemen - wat rustiger aan te doen, het pensioen! Hoe ver weg dat wellicht nog is of lijkt. Ik doe een greep uit de vragen die je wellicht (nu) nog niet bezig houden. Maar het zijn vragen waar je ooit mee geconfronteerd gaat worden: “Hoe hoog zijn mijn inkomen en uitgaven tijdens het pensioen?” ”Heb ik genoeg inkomen om in mijn levensonderhoud te voorzien, of heb ik misschien een pot geld waar ik van kan leven?” “Draag ik mijn bedrijf over? Zo ja, welk bedrag moet ik hiervoor ontvangen om te kunnen voorzien in al mijn levensbehoeftes tijdens mijn pensioen?” Met pensioen gaan, betekent een tijd van veel verandering, juist financieel.
Weet jij wat deze financiële veranderingen voor jou betekenen? Nee? Met het PFO geven wij een inkijkje in jouw financiële toekomst.

Persoonlijk Financieel Overzicht (PFO)

Met het Persoonlijk Financieel Overzicht geven wij een visueel overzicht (d.m.v. grafieken en tabellen) van bijvoorbeeld de inkomsten/uitgaven nu en over 20 jaar, maar ook de ontwikkeling van het vermogen (bezittingen en schulden) in dezelfde periode. Het PFO kan uitkomst bieden in pensioensituaties, maar ook in andere levensingrijpende veranderingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: arbeidsongeschiktheid, overlijdenssituaties van één van de partners/echtgenoten, het starten van een onderneming of een echtscheiding.
Het PFO geeft inzicht en grip op je persoonlijke financiële situatie waarmee je - indien nodig - tijdig maatregelen kunt treffen of bijsturen.

Meer weten over het PFO? Neem dan gerust vrijblijvend contact met me op.

Ruud Spithoff

Ruud Spithoff

Fiscaal adviseur

088 2532329 | rspithoff@alfa.nl


Meer over Ruud